Quiz o latach 90. i 00. w Tychach - na pewno to pamiętasz?

1/11

No to zaczynamy. Jak się nazywał pierwszy prezydent miasta po okresie PRL?

Zła odpowiedź. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby zobaczyć prawidłowe odpowiedzi.