Czas wolny Krasiczyn

Zamek Krasiczyn

Zamek w Krasiczynie. Perła renesansu w Polsce. Warto go odwiedzić

Zamek w Krasiczynie jest jednym z cenniejszych obiektów renesansowo-manierystycznych w Polsce. Zamieszkiwały w nim znane i wpływowe rody magnacko-szlacheckie: Krasiccy, Modrzewscy, Tarłowie, Mniszech-Potoccy oraz Sapiehowie. Od 1996 roku właścicielem zamku jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A w Warszawie. Obiekt można zwiedzać i jest to piękna wycieczka.