smog

Smog

Tychy – zła jakość powietrza w ostatnich dniach

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w ostatnim czasie ilość pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu mogło przekroczyć poziom alarmowy.