strajk tychy

T 55 A Martial law Poland

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Aresztowania, protesty, strajki. I masakra na „Wujku”

13 grudnia 1981, gdy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod zwierzchnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego wprowadziła w Polsce stan wojenny, województwo katowickie było jednym z najsilniejszych w kraju ośrodków „Solidarności”. Dlatego do operacji jej sparaliżowania i rozbicia zaangażowano tu potężne siły Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i wojska. Zakłady przemysłowe Śląska i Zagłębia stały się ośrodkami najsilniejszego oporu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego, a kopalnia „Wujek” w Katowicach miejscem największej tragedii i symbolem sprzeciwu wobec reżimu.