30 mieszkań w szkole w Tychach? To nie żart. Podpisano umowę w tej sprawie

Do końca przyszłego roku, w budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Oświęcimskiej 256 powstanie... 30 mieszkań. Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało już umowę na przebudowę placówki na mieszkalny budynek wielorodzinny. Inwestycja pochłonie blisko 10 milionów złotych.

Domek

Ostatni uczniowie opuścili mury szkoły w 2016 roku. Później, uczniowie z rejonów Urbanowic kontynuowali edukację w nowej placówce, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym numer 4. Dawna szkoła stoi więc pusta od blisko 5 lat. Skoro budynek nadaje się do ponownego zagospodarowania, czemu nie? Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule „projektuj-buduj".

- Zgodnie z koncepcją powstanie 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 1.700 m2 oraz lokal usługowy o powierzchni 100 m2 (z przeznaczeniem na przychodnię). Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 8 mln zł. Całość prac to koszt 9.877 mln zł – mówi Daria Szczepańska – prezes Tyskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dawna szkoła wpisana została na listę miejskich zabytków. Adaptacja na lokale mieszkaniowe musi więc zostać uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Budynek wymaga gruntownego remontu. Do wymiany m.in. stropy dachu.

- Szkoła została wybudowana w czasach pruskich, w I połowie XIX wieku. Co ciekawe zachowała się w szkole jedna zabytkowa ławka. Prosiłam wykonawcę, aby uwzględnił ten zabytek w aranżacji obiektu. Takie niuanse ocieplają klimat miejsca i podkreślają jego historyczny charakter – dodaje prezes Szczepańska.

Lokale w budynku szkoły otrzymają mieszkańcy, którzy złożyli w urzędzie gminy wnioski o przydziały i czekają w kolejce. Rozliczenie inwestycji planowane jest na ostatni kwartał przyszłego roku.

- W Tychach konsekwentnie budujemy nowe mieszkania dla osób, które ich najbardziej potrzebują. Własne lokum to jeden z podstawowych elementów dających w życiu stabilizację i samodzielność, ale też poczucie odpowiedzialności za swoje życie – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

Działki, na których znajduje się budynek były własnością miasta. W kwietniu 2019 roku zostały przekazane spółce razem z budynkiem starej szkoły, by móc rozpocząć prace nad jego adaptacją do funkcji mieszkaniowej. W mieście, od lat konsekwentnie powstają nowe mieszkania, dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

zdj.: wizualizacja Architekta Macieja Franta