Aleja Bielska w Tychach będzie w remoncie. Sprawdź, od kiedy!

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach poinformował o planowanym remoncie alei Bielskiej w Tychach. Prace mają rozpocząć się w ostatni tydzień wakacji.

In 20210616 111216641

Jedna z głównych ulic w mieście przejdzie remont, który zakłada wymianę asfaltowej nawierzchni, a także w razie potrzeby dyrektor MZUiM Tychy zapowiedział ingerencje w niższe warstwy jezdni w celu uzupełnienia podbudowy drogi.

Roboty drogowe na al. Bielskiej planowo rozpoczną się we wtorek 24 sierpnia na wysokości skrzyżowania z ulicami Edukacji/Budowlanych i etapami przesuwać się będą w kierunku Żwakowa - mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. - Na fragmentach objętych remontem, stara nawierzchnia zostanie sfrezowana, a w razie potrzeby zaingerujemy w niższe warstwy nawierzchni, gdzie uzupełniona zostanie podbudowa. Dopiero na tak przygotowanym podłożu, układany będzie nowy asfalt.

W zakres prac wchodzi także regulacja urządzeń znajdujących się w drodze tj. studni kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych. Miejscowo przewidziano także wymianę krawężnika.

Rozpoczęcie prac drogowych na Alei Bielskiej

Prace drogowe mają rozpocząć się we wtorek 24 sierpnia od skrzyżowania ulic Edukacji i Budowlanych i mają iść w kierunku Żwakowa. Wymiana nawierzchni ma potrwać do końca września 2021 r.

Zwężenie Alei Bielskiej

Jak informuje rzecznik MZUiM Tychy Agnieszka Kijas by zminimalizować utrudnienia, zadanie zostało podzielone na etapy. Dodatkowo ruch odbywać się będzie przy zawężeniach jezdni.

Podczas prowadzenia prac nie przewidujemy zamknięć na al. Bielskiej. Ruch zostanie utrzymany i poprowadzony jednym pasem dla każdego kierunku. Także komunikacja publiczna będzie kursowała bez zmian - wyjaśnia dyrektor Kruczek. - Zgodnie z założeniami organizacji ruchu zostaną zapewnione dojazdy do osiedli, a chwilowe wyłączenia mogą występować jedynie podczas asfaltowania zjazdów. Na samym końcu zostaną wykonane prace na rondach, co już będzie odbywać się przy ręcznym kierowaniu ruchem.

Prace drogowe w mieście

Rzeczniczka MZUiM Tychy Agnieszka Kijas przyznaje że "obecnie w wielu punktach miasta prowadzone są intensywne roboty drogowe. Na samej al. Bielskiej równolegle trwać będą trzy zadania. Rozpoczynający się remont al. Bielskiej, modernizacja skrzyżowań w ramach systemu ITS Tychy, a także remont odcinków ścieżki rowerowej".

Naszą pracę widać w mieście, ponieważ sezon letni to czas, który my, drogowcy, musimy w pełni wykorzystać. Równolegle jest to okres, gdy w miastach, takich jak nasze, natężenie ruchu spada, ponieważ wiele osób wyjeżdża na urlopy - wyjaśnia Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Zapewnienia o zaplanowanym działaniu

- Zapewniam, że prace planujemy tak, by były one najmniej uciążliwe. Ich krótkotrwałe nasilenie, usprawiedliwia koordynacja harmonogramów, co skraca czas wykonania, a tym samym czas trwania utrudnień. Tych, przy robotach drogowych o tak dużej skali jak remont al. Bielskiej, nie da się całkowicie uniknąć. Za wszystkie niedogodności przepraszamy, a także zapewniamy, że z chwilą, gdy pojedziemy po nowej nawierzchni zostaną nam one zrekompensowane - dodaje Agnieszka Kijas.

Mieszkańcom coraz trudniej wierzyć zapewnieniom urzędników, tym bardziej po sytuacji związanej z zamknięciem ulicy Edukacji, kiedy to mieszkańcy pobliskich bloków, a także usługi komunalne nie mogli podjechać pod swój dom lub spod niego wyjechać nie łamiąc przepisów.

Prośba o cierpliwość dyrektora MZUiM

- Aleja Bielska to jedna z głównych arterii naszego miasta. Gdy zsumujemy prace, jakie już zostały na niej wykonane, a te aktualne dobiegną końca, zyska ona nowy wygląd na przeszło 2-kilometrowym odcinku. Dotyczy to zarówno chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i skrzyżowań, które docelowo zostaną włączone do systemu ITS Tychy - wymienia dyrektor Kruczek. - Mieszkańców proszę o cierpliwość. Wszyscy rozumiemy, że roboty drogowe są uciążliwe, ale w efekcie wszystkie te zadania poprawią bezpieczeństwo i komfort poruszania się po mieście.

Na potwierdzenie słów dyrektora rzeczniczka MZUiM Tychy przytacza statystyki rosnącą liczbę samochodów zarejestrowanych w Tychach od 2004 do 2020. "W 2004 roku było ich około 45 tysięcy, a na koniec 2020 blisko 109 tysięcy".

Sukces ma wielu ojców

- Kluczowe jest to, że w tym okresie, pomimo wzrostu ruchu obserwujemy znaczny spadek liczby wypadków drogowych, czyli zdarzeń, jakie są najcięższe w skutkach. Spadek ten wynosi ok. 450%. - tłumaczy A. Kruczek - To bardzo dobra wiadomość, ponieważ oznacza, że na tyskich drogach jest znacznie bezpieczniej, a nasza praca przynosi wymierne efekty.