Andrzej Dziuba nowym wiceprzewodniczącym zgromadzenia GZM

Nowym wiceprzewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii został prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Tytuł przewodniczącego przypadł natomiast Mariuszowi Wołoszowi, prezydentowi Bytomia.

Dziuba

GZM to związek skupiający 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego, zajmujący się między innymi transportem i planowaniem przestrzennym. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2018 roku. Pierwszym przewodniczącym zgromadzenia został prezydent Katowic Marcin Krupa. Ponieważ po wyborach samorządowych poinformował on, że nie będzie ponownie ubiegał się o stanowisko, zdecydowano, aby w związku z podziałem GZM na pięć podregionów oraz pięcioletnią kadencją samorządu, wprowadzić coroczne zmiany przewodniczącego - tak, aby możliwa była reprezentacja w zgromadzeniu każdego z podregionów.

Andrzej Dziuba przewodniczył Zgromadzeniu GZM w 2018 roku – rok późnej, zgodnie z ustaleniami, zrezygnował on z przewodnictwa, wskazując jako kandydata na tę funkcję prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. Dwa lata później ponownie wszedł w skład prezydium Zgromadzenia GZM.

Zgromadzenie składa się z 41 delegatów gmin do niego należących, jednego przewodniczącego i nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących. Poprzez komisję rewizyjną GZM kontroluje działalność jednostek organizacyjnych i członków zarządu, powołuje również komisję rozjemczą, która rozpatruje sprzeciwy wobec projektów ustaw zgłaszanych przez zgromadzenie. Uchwały podejmowane są podwójną większością głosów, a inicjatywa uchwałodawcza przysługuje co najmniej 11 delegatom poszczególnych gmin, komisji zgromadzenia oraz zarządowi GZM.

Zarówno przewodniczący, jak i wiceprzewodniczący będą mogli cieszyć się roczną kadencją w zarządzie GZM.

czytaj więcej:

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba

Prezydent Tychów daleko za podium w rankingu IBIMS

Jon moore 2 My Z Ds USM4 unsplash

Odpowiedź prezydenta Tychów na poselską interwencję

Wystawa na bieruńskim rynku

Bieruńscy radni uczcili 40. rocznicę strajku

Modernizacja zajezdni PKM Tychy

Zmiany w rozkładzie jazdy ZTM

Tychy stawy

Odłów ryb i spuszczanie wody ze stawów w Tychach

Skrzyżowanie ulic Andersa i Burschego Tychy

Jedno z tyskich skrzyżowań znowu przejezdne!

Jamar penny Zgm Gq e Fm Us unsplash

S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem zostanie dokończona