Bezpłatna pomoc prawna w Tychach - zmiana numeru telefonu

Porady prawne

W Urzędzie Miasta Tychy działa nieodpłatna pomoc prawna. Od nowego roku zmienia się numer telefonu.

Nie wszyscy wiedzą, że w każdym Urzędzie Miasta znajduje się punkt bezpłatnej pomocy prawnej, często również przyjmuje tam Rzecznik Praw Obywatelskich. Taką pomoc oferuje również Urząd Miasta Tychy.

Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, jeśli złożą w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Urząd Miasta oferuje ponadto bezpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, a także z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo, w punkcie można skorzystać z pomocy w sprawach mediacji czy edukacji prawnej.

Punkt obejmuje przede wszystkim poradnictwo. Nie można natomiast skorzystać z pomocy w przypadku sporządzania pism procesowych już w toku postępowania sądowego lub przygotowawczego; ponadto punkt nie oferuje pomocy, gdy sąd wydał już postanowienie o skierowanie do mediacji, lub w przypadku gdy istnieje podejrzenie przemocy.

Z porad mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy. Szczególnie istotna może wydawać się edukacja prawna, która jest ważnym czynnikiem zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W czasie pandemii wszystkie porady prawne i obywatelskie działają online - telefonicznie lub mailowo. Od tego roku, każdy kto chciałby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, może dzwonić pod numer 32 776 30 31. Poprzedni numer telefonu będzie działał jeszcze do marca. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

czytaj dyskusję

czytaj więcej: