Bezpłatna pomoc prawna w Tychach - zmiana numeru telefonu

W Urzędzie Miasta Tychy działa nieodpłatna pomoc prawna. Od nowego roku zmienia się numer telefonu.

Porady prawne

Nie wszyscy wiedzą, że w każdym Urzędzie Miasta znajduje się punkt bezpłatnej pomocy prawnej, często również przyjmuje tam Rzecznik Praw Obywatelskich. Taką pomoc oferuje również Urząd Miasta Tychy.

Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Dotyczy to również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku, jeśli złożą w tej sprawie pisemne oświadczenie.

Urząd Miasta oferuje ponadto bezpłatne poradnictwo obywatelskie, które obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych, a także z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo, w punkcie można skorzystać z pomocy w sprawach mediacji czy edukacji prawnej.

Punkt obejmuje przede wszystkim poradnictwo. Nie można natomiast skorzystać z pomocy w przypadku sporządzania pism procesowych już w toku postępowania sądowego lub przygotowawczego; ponadto punkt nie oferuje pomocy, gdy sąd wydał już postanowienie o skierowanie do mediacji, lub w przypadku gdy istnieje podejrzenie przemocy.

Z porad mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy. Szczególnie istotna może wydawać się edukacja prawna, która jest ważnym czynnikiem zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

W czasie pandemii wszystkie porady prawne i obywatelskie działają online - telefonicznie lub mailowo. Od tego roku, każdy kto chciałby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, może dzwonić pod numer 32 776 30 31. Poprzedni numer telefonu będzie działał jeszcze do marca. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

czytaj więcej:

Urząd Miasta Tychy

Sprawdź, jak załatwisz urzędowe sprawy!

Rewitalizacja Placu Konstytucji 3 Maja w Tychach

Odnowa Placu Konstytucji w Tychach

L 1

Godziny pracy urzędu miasta w Tychach w świątecznym okresie

Jon moore 2 My Z Ds USM4 unsplash

Odpowiedź prezydenta Tychów na poselską interwencję

Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Tychy

Czy Tychy poradziły sobie z pandemią?

Otwarcie Punktu Pomocy Cudzoziemcom

Tychy uruchomiły pierwszy Punkt Pomocy Cudzoziemcom!

Roman lopez Wpw Vfb3 b B4 unsplash

"Postaw na nogi!" pod Żyrafą! Wystąpi Dawid Tomala