Bieruń otrzymał nagrodę „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” m. in. za walkę ze smogiem

Gmina Bieruń została nagrodzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zielonym Czekiem” za wyróżniające się działania na rzecz ekologii.

Wręczanie „Zielonych Czeków” jest nagrodą finansową, którą co roku wręcza WFOŚiG w Katowicach. Nagradzane są osoby i organizacje pozarządowe, które wyróżniają się działaniami na rzecz ekologii i edukacji ekologicznej.

Pierwsza taka nagroda w historii

W tym roku po raz pierwszy przyznano “Zielone Czeki” także w kategorii “Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Tytuł ten przypadł gminie Bieruń. Symboliczny czek na 10000 złotych i statuetkę odebrał burmistrz Bierunia Krystian Grzesica z rąk prezesa WFOŚiGW w Katowicach Tomasza Bednarka oraz wicemarszałek województwa śląskiego Izabeli Domogały.

- Śląsk się zmienia, Śląsk jest coraz bardziej zielony, ale żadna gmina w pojedynkę nie rozwiąże problemu zanieczyszczenia powietrza. Na szczęście moi koledzy samorządowcy dobrze to rozumieją i wspólnie zmierzamy do jednego celu, by nasi mieszkańcy oddychali czystym powietrzem i by żyło im się lepiej - mówi burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.

Kapituła konkursu wysoko oceniła inwestycje Bierunia w rozwiązania ekologiczne m.in.

  • dbałość o zachowanie walorów przyrodniczych,
  • cykliczne nasadzenia drzew,
  • instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia,

a także dużą aktywność mieszkańców w programie „Czyste Powietrze” i prowadzone od kilkunastu lat wspólnie z WFOŚiGW w Katowicach programy ograniczenia niskiej emisji.

– Tylko w 2020 roku na terenie Bierunia zlikwidowano 174 kotły opalanie węglem – informują bieruńscy urzędnicy.

Jakość powietrza w powiecie bieruńsko-lędzińskim

Jeszcze niedawno Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzegało, że jakość powietrza w dniach 11 oraz 12 grudnia 2021 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim będzie zła.

Wtedy bieruńscy urzędnicy ostrzegali mieszkańców, że osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

Smog skraca życie mieszkańców woj. śląskiego

Średnica pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie przekracza kolejno 10 i 2,5 mikrometra. Zawierają one substancje toksyczne, w tym węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzopiren), metale ciężkie, dioksyny i furany, które trafiają do górnych dróg oddechowych, płuc, a także krwioobiegu, wyrządzając szkody dla zdrowia i życia.

Według jednego z raportów Europejskiej Komisji Gospodarczej smog skraca życie mieszkańców województwa śląskiego nawet o rok. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku umiera 45 tys. Polaków.