Budżet Bierunia na 2022 rok przyjęty. „Będzie to budżet trudny, ale bogaty w zadania inwestycyjne”

Podczas grudniowej sesji rady miejskiej radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta Bierunia na 2022 rok. Przyjęto również uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027.

Miasto Bieruń / Facebook
Bieruński rynek

Jak informują bieruńscy urzędnicy: -Wszyscy zgodnie podkreślali będzie to budżet trudny, ale bogaty w zadania inwestycyjne.

Większe wydatki niż dochody

Dochody budżetu Bierunia w 2022 roku mają wynieść 118 661 703,15 złotych:

 • dochody bieżące 103 334 675,00 złotych
 • dochody majątkowe 15 327 028,15 złotych

Wydatki budżetu Bierunia w 2022 roku wyniosą 128 292 306,03 złotych:

 • wydatki bieżące 103 207 015,40 złotych
 • wydatki majątkowe 25 085 290,63 złotych

Jak podkreślają urzędnicy, na miejskie inwestycje w 2022 roku Gmina Bieruń wyda ponad 25 milionów złotych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje

 • Rozbudowa i budowa ulicy Domy Polne i ulicy Szynowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej
 • Przebudowa kolejnego parkingu samochodowego mieszczącego się wzdłuż ulicy Węglowej (etap III zadania)
 • Modernizacja wewnętrznej ulicy Granitowej (odcinek prowadzący do przychodni), a także przebudowa drogi dojazdowej do bloku nr 5 przy ulicy Granitowej oraz do planowanego miasteczka rowerowego
 • Budowa miejsc postojowych przy ulicy Chemików wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej
 • Remont bocznej ulicy Korfantego
 • Remont bocznej ulicy Łysinowej
 • Remont infrastruktury cmentarza przy ulicy Soleckiej

W 2022 roku rozpocznie się termomodernizacja gminnych budynków:

 • 5 budynków użyteczności publicznej
 • 7 budynków mieszkalnych

Zakończyć mają się też prace:

 • Remont ulicy Mieszka I
 • Budowa dróg rowerowych i modernizacja dworca autobusowego w ramach Centrum Przesiadkowego etap II

Inwestycje w 2022 r. w bieruńskich placówkach oświatowych

 • Budowa nowoczesnych placów zabaw przy bieruńskich podstawówkach (SP1 i SP3)
 • Remont zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu
 • Modernizacja boiska sportowego przy filii przedszkola w Bijasowicach
 • Przebudowa budynku przy ulicy Chemików z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne i żłobkowe

Dodatkowo na terenie Bierunia zostanie zamontowane nowe oświetlenie ledowe.

- Przed nami rok pełen wyzwań i ambitnych planów. Dziękuję wszystkim Radnym za solidarność, jednomyślność i odpowiedzialne podejście do całego Bierunia jako jednego wspólnego Miasta. Mimo, że nadchodzący rok - z różnych względów - nie będzie łatwy, ja i moi współpracownicy damy z siebie wszystko, by zrealizować jak najwięcej oczekiwań naszych mieszkańców – zapewnia na Facebook’u Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.