Budżet miasta na 2022 rok uchwalony. Wydatki przewyższają dochody

W czwartek 16 grudnia 2021 roku podczas sesji Rady Miasta Tychy jednogłośnie została przyjęta uchwała budżetowa na 2022 rok. Dochód ma wynieść 850 mln złotych, a wydatki niecały 1 mld złotych.

Tomasz Stankiewicz
Tychy Urząd Miasta

Dochody miasta na 2022 rok zaplanowano w wysokości 850 mln złotych, jednak wydatki przewyższą dochody, bo wyniosą 998 mln złotych. Dodatkowo w przyjętym planie budżetu na 2022 rok uwzględniono rok 2023, w którym według prognozy dochody mają wynieść 773,2 mln złotych. Planowany spadek dochodów wynika z zakończenia wypłacania świadczeń w ramach programu Rodzina 500 + przez miasto oraz ze względu na brak zaplanowanych wpływów środków unijnych na inwestycje.

– Zmiany narzucone samorządom w ramach Polskiego Ładu spowodowały, że konstrukcja budżetu miasta na 2022 rok oraz prognozy finansowej na lata 2022 – 2032 były dużym wyzwaniem – tymi słowami rozpoczął swoje wystąpienie na sesji prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Podziękował również współpracownikom, którzy przez ostatnie miesiące pracowali nad opracowaniem budżetu na przyszły rok.

Trudny rok dla miejskich inwestycji

- To był trudny rok. Znaczne obniżenie dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, podwyższenie płacy minimalnej do 3.010 zł brutto, inflacja i znaczące podwyżki cen energii przełożyły się na możliwości inwestycyjne miasta. Zaplanowanie na rok 2022 i lata następne dużej części inwestycji było możliwe tylko dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, zarówno zwrotnym jak i bezzwrotnym – mówił Andrzej Dziuba.

Jak informuje Urząd Miasta Tychy złagodzeniem trudnej sytuacji finansowej miasta jest przyznanie w 2021 roku jednorazowej subwencji z budżetu państwa w wysokości 29 mln złotych na wsparcie zadań własnych w 2022 roku. Wsparciem jest też zapisana w ustawie obietnica przyznania od 2023 roku nowej dodatkowej subwencji rozwojowej. Jednak jak zaznacza urząd są to środki jednorazowe albo uzależnione od określonych kryteriów co nie daje pewności do ich otrzymywania w przyszłych latach.

Dochody w 2021 roku

Podczas uchwalania budżetu 2021 rok prezydent Tychów informował, że – Podwyższenie płacy minimalnej do 2.800 zł brutto, podwyżki dla nauczycieli (nie rekompensowane w pełni przez subwencję oświatową), oraz zmiany w PIT przełożyły się na możliwości inwestycyjne miasta, a zaplanowanie na rok 2021 i lata następne dużej części inwestycji było możliwe w głównej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zarówno zwrotnym jak i bezzwrotnym.

Planowo dochody do budżetu miasta miały wynieść 997 mln złotych. Jednak już wtedy zauważalne było wyhamowanie dochodów w stosunku do lat ubiegłych. W 2022 roku dochody zmniejszą się w porównaniu do 2021 roku o 14,1%.