Centrum Sterowania Ruchem w Tychach. Gdzie znajduje się serce ITS?

Tychy przechodzą komunikacyjną rewolucję. Prace drogowe, które są prowadzone na tyskich skrzyżowaniach zmierzają ku podłączeniu całego miasta w jeden spójny system inteligentnego sterowania ruchem. Gdzie znajduje się serce całego systemu?

Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, łącznie w ramach ITS przebudowanych zostanie blisko 40 skrzyżowań w mieście. Dzięki prowadzonym pracom ma powstać obszerny system teleinformatyczny, który umożliwi sterowanie ruchem w mieście.

- Dzięki systemowi komunikacja ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej. Przykładowo, inteligentne sterowanie zapobiegać będzie sytuacjom, kiedy kierowcy denerwują się, stojąc na czerwonym świetle przy zerowym ruchu wokoło, tracąc czas i paliwo. System przeanalizuje dane i jeżeli pozostałe wloty będą wolne, zapali się zielone światło - wyjaśnia Artur Kruczek , dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej

ITS umożliwi zapewnianie zielonego światła autobusom i trolejbusom na wybranych skrzyżowaniach. Kiedy z analizy danych pojazdom komunikacji miejskiej będzie grozić opóźnienie, wtedy zarządzający systemem umożliwi szybsze pokonanie trasy, dzięki zapewnieniu zielonego światła na skrzyżowaniu. Ruch komunikacji miejskiej będzie na bieżąco śledzony na e-mapach. Obecnie śledzenie pojazdów odbywa się w siedzibie PKM Tychy.

Serce całego systemu

Pomieszczenia w których będą znajdować się pracownicy oraz najważniejszy sprzęt umożliwiający inteligentne zarządzanie ruchem zlokalizowane są w pomieszczeniach Stadionu Miejskiego w Tychach przy ulicy Edukacji. W Centrum Sterowania Ruchem znajdzie się pięć stanowisk dla operatów systemu. Każde stanowisko będzie wyposażone w komputer i monitory.

– Na głównej ścianie zostanie zamontowany potężny ekran, na który można będzie przełączyć obraz z każdego stanowiska, co zapewni stały monitoring skrzyżowań w mieście Tychy. CSR będzie sterował ruchem drogowym na blisko 40 skrzyżowaniach – informuje MZUiM Tychy.

Nowoczesna technologia teleinformatyczna oraz telematyczne informacje pochodzące z urządzeń ITS pozwolą na analizę i gromadzenie danych. W oparciu, o które podejmowane będą decyzję dotyczące pracy podsystemów i urządzeń.

MZUiM Tychy opublikował też części informatyczne z jakich będzie składał się ITS:

  • dzierżawiona, rozległa sieć światłowodowa,
  • urządzenia aktywne do transmisji sygnału,
  • serwerownia wraz z wyposażeniem (serwery, macierze dyskowe, system backupowy, centrala telefoniczna oraz niezbędne systemy bezpieczeństwa, w tym system wentylacji i klimatyzacji, system gaszenia), a także zapasowa serwerownia wyniesiona w innej lokalizacji,
  • urządzenia zasilania awaryjnego typu UPS oraz agregat prądotwórczy,
  • system monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem do archiwizacji i prezentacji strumieni danych,
  • sala operatorska wyposażona w ścianę wizyjną (video wall), stacje robocze dla operatorów, pulpity sterownicze, telefony i drukujące urządzenia wielofunkcyjne, a także stacje robocze w lokalizacjach wyniesionych,
  • informatyczny system zarządzania, nadzoru i monitorowania w/w elementów w budynku Centrum Sterowania Ruchem wraz z kontrolą dostępu oraz systemem alarmowym,
  • aplikacja nadrzędna do zarządzania i sterowania ruchem na skrzyżowaniach, aplikacje podrzędne do obsługi obrazów z kamer monitoringu, do obsługi kamer typu ANPR, do obsługi pętli indukcyjnych i systemu ważenia WIM, do obsługi tablic zmiennej treści i inne aplikacje narzędziowe, wskazane w programie projekcie przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach,
  • usługi transmisji, gromadzenia i archiwizacji danych na macierzach dyskowych w serwerowni, serwerowe systemy operacyjne, systemy baz danych oraz backupu danych w serwerowni zapasowej.