Ceny wody pójdą w górę. Sprawdź, o ile!

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach (RPWiK) ogłosiło nowe stawki za dostawę wody. Sprawdź, o ile podrożeje woda!

Woda

Według Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy podwyżek domaga się ponad 94 proc. gmin i przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w kraju.

Skąd podwyższki?

Jak wyjaśnia Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), w liście skierowanym do Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Przemysława Dacy, prezesa PGW Wody Polskie, na prognozowany wzrost opłat za wodę i ścieki wpływ ma wiele czynników. - Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na przestrzeni zwłaszcza ostatnich dwóch lat, istotnie się zmieniła. W wielu obszarach nastąpiły znaczne wzrosty kosztów funkcjonowania. Te największe dotyczą: zmian cen energii, zmian cen odbioru i zagospodarowania osadów ściekowych, zmian stawek podatku od nieruchomości, zmian wysokości stawek opłat dzierżawnych, zmian kosztów wynagrodzeń oraz zmiany poziomu inflacji – wymienia Dorota Jakuta.

Zmiany cen w Tychach

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 13 lipca 2021 r. na terenie gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - informuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

I rok - od 29.07.2021 r. do 28.07.2022 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

II rok - od 29.07.2022 r. do 28.07.2023 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

III rok - od 29.07.2023 r. do 28.07.2024 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wyniesie:

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę opisuje tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usługCharakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe IOdbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IIOdbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe IIIOdbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IVOdbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy IPozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IIPozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy IIIPozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IVPozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.