Co słychać na skrzyżowaniu przy „Budowlance” w Tychach? Znamy koniec prac

Prace na skrzyżowaniu ulic Edukacji i Grota Roweckiego miały zakończyć się w drugiej połowie października. Co sprawiło, że prace się przeciągnęły? Kiedy skrzyżowanie znowu będzie przejezdne? Na te pytania odpowiedziała rzeczniczka MZUiM Tychy.

MZUiM Tychy
In 20210616 123427639

Wdrażanie systemu ITS w miejską tkankę, wymaga wiele poświęceń i cierpliwości. O czym w ostatnich miesiącach przekonują się tyszanie. Oficjalne projekt wprowadzania systemu ITS ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku.

– Za każdym razem kiedy podajemy przewidywany termin zakończenia prac na danym skrzyżowaniu, które jest modernizowane w ramach ITS, mówimy o szacunku. Wynika on ze wstępnych kalkulacji podjętych na podstawie znajomości przebiegu procesu budowlanego. Wówczas przyjmujemy wariant, że wszystkie roboty zostaną przeprowadzone zgodnie z projektem i założeniami. Natomiast w branży drogowej zdarzają się sytuacje wykraczające poza projekt – tzw. przyczyny niezależne ani od wykonawcy, ani od inwestora – mówi rzeczniczka MZUiM Tychy Agnieszka Kijas.

Kable sprawcą opóźnienia

Dodatkowo rzeczniczka MZUiM Tychy podaje przykłady: po rozkopaniu placu budowy może okazać się, że odkrywamy niezidentyfikowane sieci i kable, które nie zostały naniesione na mapy, a tym samym nie są one uwzględnione w projekcie. Wówczas, nim wykonawca przystąpi do prac, musi odnaleźć właściciela danej sieci, przeprowadzić z nim uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń lub nawet przełożenia kabli. To sprawia, że zakładany termin zakończenia prac, przedłuża się i taka sytuacja miała miejsce w wypadku prac na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego i Edukacji.

Skrzyżowanie przejezdne w drugiej połowie listopada

– Jednocześnie (biorąc pod uwagę, że na zakończenie robót w ramach ITS wykonawca ma czas do końca czerwca 2022) nie możemy mówić, że termin został przekroczony. Oczywiście, nie oznacza to, że przebudowa tego konkretnego skrzyżowania wypadnie aż w czerwcu. Na ten moment przewidujemy, że w drugiej połowie listopada będzie ono już przejezdne. Natomiast w dalszym ciągu prowadzone będą prace przy ciągach pieszych i ścieżkach rowerowych w obrębie skrzyżowania – wyjaśnia rzeczniczka MZUiM Tychy, Agnieszka Kijas.

Co do tej pory zostało zrobione na skrzyżowaniu przy „Budowlance”?

Jak udało się ustalić portalowi NowinyTyskie.pl na pierwszej części skrzyżowania została wykonana przebudowa konstrukcji skrzyżowania wraz z kanalizacją odwodnienia, ułożono warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej.

Na drugiej części skrzyżowania trwa przebudowa konstrukcji skrzyżowania wraz z kanalizacją deszczową i przygotowanie do ułożenia warstw bitumicznych. Aktualnie trwa przebudowa ciągów pieszych i rowerowych. Wszystkie prace związane z przebudową trakcji trolejbusowej zostały już wykonane. Dzięki czemu trakcja mogła zostać ponownie uruchomiona. Wszystkie sieci telekomunikacyjne będące w kolizji z prowadzonymi pracami zostały już przebudowane. Jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną to kanalizacja teletechniczna została już wykonana. Trwa osadzani fundamentów pod słupy i montaż słupów pod sygnalizację.