Czas na promocję projektów do Budżetu Obywatelskiego

10 września 2021 r. rusza głosowanie na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego. Autorom projektów został miesiąc, by przekonać do swoich pomysłów mieszkańców. Tylko przekazanie czytelnej informacji o projekcie pozwoli na uzyskanie dużej liczby głosów i w efekcie jego realizację.

L 10

Największe znaczenie ma dotarcie do mieszkańców z informacją o twoim projekcie. Kluczowe jest więc stworzenie interesującego przekazu – w prostych słowach opisz swój projekt. Wykorzystaj więcej niż jeden kanał przekazu informacji: strona internetowa, FB, maile, plakaty, ulotki. Urząd Miasta Tychy przygotował zbiór porad dla autorów dostępny na stronie Razem Tychy.

Jak zachęcić mieszkańców do głosowania na projekt?

- Ważne jest zachęcenie odbiorcy do bliższego zapoznania się z projektem. Istotna jest więc prosta komunikacja. Napisz: czego dotyczy projekt, gdzie, kiedy i w jaki sposób będzie realizowany i przede wszystkim, dlaczego mieszkańcy powinni zagłosować na Twój projekt – możemy przeczytać w poradniku.

Oprócz wskazówek, autorzy projektów mogą pobrać gotowe materiały m.in. logo czy grafiki, które można wykorzystać przygotowując własne posty, ulotki i plakaty.

Im więcej kanałów komunikacji – tym większa szansa na dotarcie do mieszkańców.

Po weryfikacji formalnej i merytorycznej do głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim przeszły 144 projekty, w tym 116 dotyczących określonego rejonu miasta i 28 projektów dotyczących ogółu mieszkańców. Głosowanie potrwa od 10 do 20 września.

Większym zainteresowaniem cieszą się projekty rejonowe. Mieszkańcy chcą zadbać o swoje najbliższe otoczenie. Pomysły na wykorzystanie Budżetu Obywatelskiego często dotyczą remontu chodników, budowy śmietników, boisk, nowego oświetlenia, placów zabaw, elementów małej architektury. Dużym zainteresowaniem cieszą się także projekty dotyczące organizacji festynów, seansów kina plenerowego czy różnych warsztatów dla dzieci, młodzieży a nawet seniorów.

Lista projektów do głosowania BO 2022 r.