Czy na ul. Mysłowickiej w Tychach powstanie WIM? Dyrektor MZUiM odpowiada

Tyscy radni pytają czy podsystem ważenia pojazdów w ruchu (stacje WIM) powstanie też na ulicy Mysłowickiej w Tychach. Dyrektor MZUiM odpowiada, że w mieście powstanie 5 takich stacji.

MZUiM Tychy
In WIM5 5651

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości wnosi o wykonanie stacji ważenia pojazdów w ruchu na ulicy Mysłowickiej w Tychach. Swoją interpelację radni argumentują wzmożonym ruchem ciężarowym w tym rejonie.

- Prośbę swoją uzasadniamy faktem wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych TIR które wjeżdżają do dzielnicy skracając drogę do terminali logistycznych PROMONT, TTS, Fiat i całej strefy ekonomicznej. Pragniemy podkreślić, że nie chodzi tylko o niszczenie infrastruktury ale przed wszystkim o bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy - piszą w interpelacji radni klubu PiS.

Uzasadnieniem dla budowy kolejnej stacji WIM według radnych ma być bezpieczeństwo i dbałość o mienie gminy.

Odpowiedź Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

- W przypadku dzielnicy Jaroszowice nie przewidziano montażu stacji WIM w ramach realizacji zadania lTS - W dzielnicy obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 7 ton, a każdy pojazd członowy typu TlR ma masę rzeczywistą większą, więc nie występuje wątpliwość co do podjęcia interwencji przez odpowiednie służby - odpowiada dyrektor Artur Kruczek.

Na terenie Tychów będzie zainstalowanych pięć stacji WIM

  • 4 na drogach krajowych
  • 1 na drodze ekspresowej

Lokalizacja zależy od miejsc, w których najczęściej obserwowane są pojazdy przekraczające normy drogowe. Stacje kontroli mają przełożyć się na efektywność kontroli.

Podsystem ważenia pojazdów w Tychach

Celem systemów ważenia pojazdów jest zmniejszenie liczby wjeżdżających do miasta pojazdów ciężarowych, które przekraczają normy drogowe. W wyniku zmniejszenia tej liczby miejska infrastruktura drogowa nie będzie tak szybko niszczała. Inspektorzy ITD nie są w stanie ocenić "gołym okiem", kiedy pojazd jest przeciążony, system pomoże zidentyfikować potencjalnie przeciążone pojazdy i skieruje na stanowisko ważenia stacjonarnego.

- Zgromadzone dane o pojazdach (nacisk osi, długość pajazdu. zdjęcie pojazdu, nr rejestracyiny) stanowią informację dla Inspekcji Transportu Drogowego. W praktyce oznacza to, że inspektorzy. analizując bieżące dane na temat pojazdów przekraczających wybrane normy, podejmują decyzje o skierowaniu ich na certyfikowane stanowisko pomiarowe - informuje dyrektor MZUiM Tychy.

Start ITS w ramach, którego będzie działało ważenie pojazdów zaplanowany jest na drugą połowę 2022 roku. Prace drogowe związane z wprowadzaniem tego systemu zaplanowane są do końca czerwca 2022 roku.