Dodatek węglowy w Tychach. Gdzie złożyć dokumenty, by dostać 3 tys. złotych na węgiel

Ustawa o dodatku węglowym w wysokości 3000 zł dla gospodarstw domowych używających m.in. węgla do ogrzewania domu, weszła w życie. Sprawdź, gdzie w Tychach można złożyć wniosek o dodatek węglowy.

Original

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, jest on świadczeniem jednorazowym, przyznawanym w kwocie 3 000 zł, dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Świadczenie to przysługuje bez względu na wysokość dochodu. Wnioski należy złożyć nie później niż do 30 listopada 2022 roku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Wypłata świadczenia nastąpi do miesiąca od złożenia wniosku. Złożony wniosek będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek węglowy.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy w Tychach

W Tychach wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap (elektroniczna skrzynka podawcza). Zadanie to powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tychach przy ul. Barona 30 w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek: 8.00 – 15.00
 • czwartek: 8.00 – 17.00
 • piątek: 8.00 – 13.00

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.