Druga godzina gratis w Wodnym Parku Tychy

Od 1 czerwca 2021 roku wszyscy beneficjenci programu „Aktywni60plus” mogą skorzystać z promocji. „druga godzina gratis” w Wodnym Parku Tychy.

Wieża zjeżdżalni

Wykupienie przez uczestnika programu pierwszej godziny wstępu za 15 zł, umożliwia skorzystanie z dwóch godzin pobytu, w części rekreacyjnej i sportowej:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00 (do 25 czerwca 2021r.)
  • oraz od 9:00 do 15:00 (od 28 czerwca 2021 r.)

„Druga godzina gratis” jest finansowana z budżetu miasta Tychy.

Celem programu „Aktywni60plus” jest m.in.

  • podniesienie poziomu aktywności i sprawności starszych mieszkańców miasta
  • zwiększenie uczestnictwa seniorów w wydarzeniach kulturalnych i sportowych
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych

Inicjatywa ta włącza osoby starsze, zagrożone wykluczeniem, w życie tyskiej społeczności oraz daje okazję do rozwijania talentów i zainteresowań. Program aktywni60plus sprzyja rozwojowi bazy środowiskowej dla osób starszych, która ma na celu podtrzymywać aktywność społeczną osób starszych poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych i profilaktycznych. Tychy to pierwsze miasto w województwie śląskim, które wprowadziło taki program.

Program „Aktywni60plus” jest realizowany w Tychach od 2012 roku. Aktualnie w programie „Aktywnie 60plus” bierze udział 12 183 tyskich seniorów, 148 osób dołączyło w 2021 roku. Wszyscy beneficjenci programu mogą skorzystać z oferty 88 firm.