Dwa miliony złotych dla klubów sportowych z województwa śląskiego

Ruszyła trzecia edycja Śląskiego Programu „Klub”. Tegoroczny budżet tego programu wynosi dwa miliony złotych, a po pieniądze mogą sięgnąć także tyskie kluby.

fot. UMWS
Śląski Program Klub

Śląski Program „Klub” to otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej, które będą realizowane od 1 czerwca do 17 grudnia 2022 r. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu sportowego, opłatę trenerów oraz organizację obozów sportowych. Nie będą wspierane takie działania jak rozgrywki sportowe, mecze czy zawody sportowe. Jednorazowe dofinansowanie dla klubów jednosekcyjnych wynosi 15 tys. zł, a dla wielosekcyjnych 20 tys. zł .

- Konsekwentnie wspieramy rozwój klubów sportowych w regionie. Mamy świadomość, że dzięki temu rozwijać się będą młodzi sportowcy. To realne wsparcie, które pomoże zorganizować wyjazd na obóz sportowy czy zakupić niezbędny sprzęt. Sukces poprzednich edycji programu pokazuje, że warto inwestować w sport, wspierać małe kluby i promować aktywność oraz zdrowy styl życia – tłumaczy Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Jak otrzymać dofinansowanie ze Śląskiego Programu „Klub”?

Oferty w konkursie Śląskiego Programu „Klub” można składać do 18 marca 2022 r. w dwóch formach – elektronicznej i papierowej (obie są obowiązkowe). Elektroniczną wersję wypełnia się w generatorze wniosków „Witkac” na stronie www.witkac.pl. Wersją papierową, czyli wydruk oferty złożonej w generatorze wniosków, można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub biurach zamiejscowych urzędu - w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz za pośrednictwem ePUAP. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16 maja 2022 roku.

- Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił również otwarty konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 tys. zł – informują urzędnicy z samorządu województwa.

W ubiegłym roku budżet Śląskiego Programu „Klub” było o połowę mniejszy - wynosił milion złotych. Złożono wtedy 398 ofert, z czego 87 uzyskało dofinansowanie. W pierwszej edycji programu na wsparcie śląskich klubów sportowych przeznaczono 800 tys. zł.