Dyrektor MZUiM odpowiada na kolejne pytania tyszan. Kalibracja ITS i korzyści z systemu pod koniec roku

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach opublikował drugą część odpowiedzi na pytania tyszan dotyczące wprowadzanego systemu ITS. Zakończenie inwestycji coraz bliżej i dlatego pojawia się coraz więcej pytań w związku z ITS. Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach odpowiada.

Agnieszka Kijas
ITS przejście dla pieszych

Wielu mieszkańców zwraca uwagę na brak zauważalnych zmian w poruszaniu się samochodem po mieście. Tyszanie upominają też urzędników, że po mieście jeździ się gorzej niż przed wprowadzanymi zmianami. – System nie ma swojej pełnej funkcjonalności, ponieważ inwestycja jest w fazie realizacji. Mieszkańcy widzą, że prace na skrzyżowaniu się zakończyły i dziwią się, że nie ma różnicy w działaniu sygnalizacji. Pamiętajmy, że choć zbliżamy się do końca realizacji, to prace są jeszcze w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Jego centrum jest już gotowe i mieści się na stadionie miejskim. Trwają testy, natomiast korzyści, jakie niesie ze sobą ten system, zobaczymy dopiero po uruchomieniu oraz, co ważniejsze, kalibracji systemu, co ma mieć miejsce końcem 2022 roku – odpowiada Artur Kruczek, dyrektor MZUiM.

Coraz więcej świateł w mieście. W jaki sposób sygnalizacja świetlna ma usprawnić ruch w mieście?

– Jedną z głównych zalet ITS-u jest możliwość monitorowania ruchu na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście. Pamiętajmy, że programy pracy tych sygnalizacji zostały ze sobą skoordynowane, czyli – kolokwialnie mówiąc - widzą się i komunikują ze sobą. Zapewniam, że nie dojdzie do paraliżu komunikacyjnego, wręcz przeciwnie – ruch będzie odbywał się płynniej. System zagwarantuje tzw. niezawodność czasu przejazdu, czyli pozwoli na dotarcie do celu w określonym czasie. Co więcej, lokalizacja nowych sygnalizacji, jakie powstały w ramach budowy ITS, to wynik szeregu badań i analiz fachowców z zakresu inżynierii ruchu. Należy pamiętać, że na rozwój miasta nie można patrzeć wyłącznie z punktu widzenia głównego szkieletu dróg i pojazdów się po nich poruszających. Budowa sygnalizacji w niektórych miejscach ma ułatwić włączenie się do ruchu z dróg osiedlowych, podporządkowanych, a także pomóc pieszym czy rowerzystom bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej – mówi Artur Kruczek.

Inteligentny system musi się "nauczyć"

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem musi się jeszcze „nauczyć” się zachowania kierowców. System do pełnej funkcjonalności potrzebuje jeszcze kalibracji, która ma potrwać do końca 2022 roku. – Prace nad budową systemu ITS potrwają do końca czerwca. To oznacza, po pierwsze: koniec utrudnień drogowych, a po drugie: od tego dnia poszczególne elementy systemu zaczną działać i komunikować się między sobą. Po trzecie: od tego momentu rozpocznie się kolejny bardzo ważny etap, czyli procesu kalibracji systemu ITS. Innymi słowy, system zacznie "uczyć się" jak reagować w konkretnych przypadkach. Musimy zebrać dane niezbędne do prawidłowego działania systemu oraz skoordynować ze sobą skrzyżowania tak, żeby jadąc z przepisową prędkością, nie trzeba było zatrzymywać się na każdych światłach. To okres przejściowy. Już teraz operatorzy i inżynierowie ruchu analizują wprowadzane rozwiązania, biorą udział w szkoleniach, tak aby po oddaniu systemu jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. Planowo kalibracja ma potrwać do końca 2022 roku. Wówczas przyjdzie czas na efekty i ocenę systemu ITS – informuje Artur Kruczek.

W systemie liczą się kierowcy

Pracownicy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach zwracają też uwagę na samych kierowców. To na nich ostatecznie spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, w tym także dojeżdżania do linii warunkowego zatrzymania przed światłami. – Aby system mógł działać poprawnie, musi widzieć kierowcę. Bardzo ważne jest to, by dojeżdżając do skrzyżowania stawać dokładnie przed wymalowaną na jezdni linią zatrzymywania. W tych miejscach zamontowane są bowiem pętle indukcyjne. To obecnie najbardziej popularne i najczęściej stosowane czujniki wykorzystywane w pomiarach parametrów ruchu drogowego, ponieważ są bardzo precyzyjne. Dlatego tak ważne jest, by zatrzymywać się zgodnie ze wskazaniami oznakowania poziomego również opuszczając skrzyżowanie (np. nie najeżdżać na przeciwległy pas ruchu, nie ścinać zakrętów, gdyż wzbudzenie innych pętli da fałszywą informację do systemu). Dzięki temu system będzie miał dokładniejszą informację o warunkach ruchu na poszczególnych wlotach i dostosuje zielone światło dla najbardziej newralgicznych relacji. Istotna jest również dynamika reakcji kierowcy na sytuację na skrzyżowaniu. Tworzenie przerw między pojazdami w kolejce oczekującej na sygnał zielony lub stworzenie przerwy po ruszeniu kolejki samochodów, może dać informację o braku pojazdów oczekujących lub o mniejszej kolejce do skrzyżowania niż jest w rzeczywistości – wyjaśnia dyrektor MZUiM.