Dyrektor MZUiM Tychy potwierdził! Tyskie wielopoziomowe parkingi będą ogólnodostępne

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy Dariusz Wencepel zapytał Miejski Zarząd Ulic i Mostów o tyskie obiekty Park & Ride. Dyrektor MZUiM Tychy odpowiedział.

Tomasz Stankiewicz
P&R Tychy PKP

Tyski radny Dariusz Wencepel zapytał Dyrektora MZUiM o tyskie wielopoziomowe parkingi. Padły m. in. pytania na jakim etapie są obecnie prace remontowe na parkingu Park & Ride przy lodowisku. O problemach podziemnego parkingu jako pierwszy poinformował portal NowinyTyskie.pl w artykule: Podziemny „basen” za 40 milionów złotych! Natura wygrała z miastem? Natomiast odpowiedź dyrektora nie wyjaśnia jednoznacznie, kiedy szkody na parkingu zostaną naprawione.

Odpowiedź Dyrektora MZUiM Tychy

– Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach informuje, że trwają prace remontowe na obiekcie. Pace te nie mają jednak wpływu na bieżące funkcjonowanie parkingu, który jest dostępny dla użytkowników. Wykonawca zabezpieczył wykonanie prac kaucją gwarancyjną do końca 2021 roku, z możliwością jej przedłużenia w przypadku nieusunięcia wszystkich usterek. Obecnie trwają prace przygotowawcze w zakresie uszczelnień obiektu i zgodnie z harmonogramem powinny być wykonane w czwartym kwartale tego roku – odpowiedział na zapytanie radnego dyrektor Artur Kruczek.

Z odpowiedzi wynika, że prace przygotowawcze związane z uszczelnianiem obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Udostępnienie miejsc parkingowych mieszkańcom

Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał o termin oddania obiektów Park & Ride do używania także osobom, które nie podróżują koleją. Radny zaznacza, że miało to nastąpić po 5 latach od chwili udostępnienia obiektów dla podróżnych.

– Trwałość projektu pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - Budowa parkingów wielopoziomowych” zakończyła się w tym roku. Pracujemy nad nowym Regulaminem korzystania z obiektu i zmiany jego charakteru na parking ogólnodostępny. Planujemy wprowadzenie tych zmian od stycznia 2022 roku – odpowiedział dyrektor Artur Kruczek.

Tyskie parkingi wielopoziomowe

Pod koniec 2012 roku podpisano umowę na budowę parkingów wielopoziomowych w Tychach. Jeden z nich znajduje się przy dworcu głównym PKP, a inny przy tyskim lodowisku. Parkingi mają pomagać w wyborze alternatywnego sposobu przemieszczania się. Teraz zostawiając na parkingu auto, można przesiąść na pociąg.

– W ramach zadania wybudowane zostaną dwa parkingi wielopoziomowe typu Park & Ride. Każdy z nich będzie mógł pomieścić ponad 350 aut. Inwestycja ma zachęcić mieszkańców do pozostawiania samochodów na parkingu, po to by dalszą podróż kontynuować pociągiem. Także rowerzyści będą mogli pozostawić swoje jednoślady w wyznaczonych do tego celu miejscach – mówił ówczesny dyrektor MZUiM Tychy Wojciech Łyko.

Tychy stały się miastem, które jako pierwsze na Śląsku wprowadziło system Park & Ride. Inwestycja wyniosła 53 389 594,21 złotych netto.