Etatowy informatyk czy obsługa informatyczna firmy?

Coraz bardziej złożone systemy informatyczne wykorzystywane w firmach, wymagają kompetentnej i doświadczonej obsługi. Potencjalne błędy, które mogą być popełnione w ramach planowania wdrożenia, jego realizacji, a następnie obsługi eksploatacyjnej, mogą skutkować poważnymi problemami w postaci, chociażby nie stabilności działania systemów informatycznych lub długich przestojów związanych z awarią.  Błędy tego typu, to wymierne straty  finansowe dla firm,  nie wspominając o kwestiach związanych z utratą reputacji, niezadowoleniem kontrahentów oraz obniżoną wydajnością pracowników. Obsługa informatyczna firmy jest zwykle realizowana albo poprzez zatrudnienie etatowego informatyka albo przez przekazanie tych spraw wyspecjalizowanej firmie outsourcingowej. W praktyce można czasami spotkać się z wariantem hybrydowym, łączącym współpracę etatowego informatyka z zewnętrzną firmą realizującą obsługę informatyczną. W tego typu przypadkach etatowy informatyk najczęściej zajmuje się wsparciem użytkowników (helpdesk) i lokalnym wsparciem na miejscu w firmie, natomiast firma realizująca kompleksową obsługę informatyczną dla biznesu, zajmuje się administrowaniem krytycznymi elementami infrastruktury,  utrzymaniem ruchu,  bezpieczeństwem danych i wsparciem dla informatyka klienta.

Csk

Który wariant obsługi informatycznej firm sprawdza się najlepiej

O tym, który z wymienionych wyżej wariantów realizacji usług informatycznych i zarządzania systemami IT sprawdza się najlepiej, decydują specyfika danej firmy, rodzaj używanych systemów informatycznych oraz związane z tym ryzyka przestojów i utraty danych. Niemniej nie ulega wątpliwości, że wyspecjalizowane firma informatyczna realizująca usługi stałej obsługi informatycznej, posiada zwykle (a przynajmniej posiadać powinna) zespół informatyków o różnych specjalizacjach.  Sumaryczne doświadczenie oraz kompetencje takiego zespołu są oczywiście nieporównywalnie większe, niż możliwości pojedynczego, nawet najlepszego, informatyka. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia dyspozycyjności oraz wydajności, rozumianej jako możliwość zajęcia się równolegle co najmniej kilkoma problemami. Zewnętrzna firma outsourcingowa realizująca obsługę informatyczną jest stale dyspozycyjna, nie dotyczą jej urlopy, zwolnienia chorobowe, czy inne tego typu powody nieobecności w pracy. Dodatkowo zewnętrzna firma jest w stanie monitorować infrastrukturę  informatyczną w trybie 24/7 (całodobowo) i niezwłocznie reagować na pojawiające się anomalie lub incydenty. Potencjał zewnętrznego dostawcy usług obsługi informatycznej, to również możliwość równoczesnego rozwiązywania kilku problemów, na przykład wsparcia dla użytkowników.

Kompleksowa Obsługa Informatyczna firm

Centrum Systemów Komputerowych, to sprawdzony partner w realizacji usług informatycznych dla firm,  któremu można zaufać. 30 letnie doświadczenie w realizacji obsługi informatycznej na terenie województwa śląskiego, przekłada się na cenione przez klientów doświadczenie i kompetencje oraz ugruntowaną pozycję rynkową. Szeroko pojęte usługi informatyczne dla firm, są realizowane z użyciem innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie narzędzi informatycznych umożliwiających znaczną automatyzację pracy, zdalną obsługę i monitorowanie. Centrum Systemów Komputerowych obsługuje swoich klientów samodzielnie, jak również współpracuje z klientami w wariancie hybrydowym, obejmującym koordynację działań z etatowym informatykiem klienta.