Główna część pływającego pomostu na Jeziorze Paprocańskim przejdzie remont

Miasto Tychy wybrało wykonawcę, który zajmie się remontem kolejnej części pływającego pomostu w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany. Odnowiona zostanie między innymi główna część pomostu.

Odremontowany pomost
Odremontowany pomost

Może Cię zainteresować:

Zakończył się remont pomostu na Paprocanach

Autor: Tomasz Stankiewicz

22/07/2021

Remont drewnianej konstrukcji pływającego pomostu na Jeziorze Paprocańskim będzie polegał na wymianie:

  • elementów drewnianych konstrukcji pomostów pływających,
  • warstwy wierzchniej pomostu w postaci deski ryflowanej,
  • podłużnic stanowiących konstrukcje wsporczą podkładu drewnianego z deski ryflowanej.

Dodatkowo na całej długości remontowanego pomostu zdemontowane i ponownie zamontowane zostaną barierki ochronne, łącznie 215,20 m. Również wymienione mają zostać drabinki kąpielowe oraz stanowiska ratownicze z daszkiem i wyposażeniem oraz elementy mocujące zaporę parkanową przytwierdzoną do pomostu głównego od zewnętrznej jego strony na całej remontowanej długości. Remont pływającego pomostu nie obejmuje remontu desek na trzech trapach łączących pomosty z brzegiem.

Odnowę przejdzie:

  • pomost główny, równoległy do linii brzegowej,
  • pomost „B” łączący pomost główny z brzegiem o dł. 40,5 m i szerokości 2,4 m.

Szczegóły przetargu dotyczącego remontu

W przetargu na wykonanie remontu paprocańskiego pomostu udział wzięły trzy firmy.

  • ML Budownictwo Marcin Laszczak, Świętoszówka – 307 200
  • CELMAR Sp. z o.o., Bytom – 337 475,10
  • PWI Wojciech Piech, Miasteczko Śląskie – 356 700

Przetarg wygrała oferta z najniższą ceną. Miasto przed przetargiem zaproponowała cenę wykonania zadania za 360 000 złotych. Termin wykonania jest do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.