Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia będzie wzorowała się na tyskim systemie

Zarząd Transportu Metropolitalnego planuje wprowadzić system liczenia pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. Pozwoli to dopasować komunikację miejską do potrzeb pasażerów.

Autobusy

Informacje pochodzące z systemu mają pomóc w określeniu liczby pasażerów w poszczególnych liniach metropolitalnych. Pozwoli to na dostosowanie rozkładu jazdy i pojazdów do potrzeb pasażerów. Dane z systemu zostaną przekazane samorządom z miast i gmin GZM.

– Nowy system zliczania pasażerów pozwoli na dokładne określenie liczby podróżnych w poszczególnych miastach, na danej linii, a także pomiędzy przystankami. Przełoży się to na lepsze dostosowanie rozkładu jazdy oraz wielkości pojazdów na poszczególnych trasach, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom pasażerów. System ten będzie również głównym elementem mechanizmu doskonalenia linii metropolitalnych, o którym wcześniej informowaliśmy. Pozwoli nam to szybciej i efektywniej reagować, poprzez wprowadzenie koniecznych zmian – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM, odpowiedzialny na transport.

Jak możemy przeczytać na stronie GZM:

"Obecnie w kilkuset pojazdach są zainstalowane bramki rejestrujące wejścia i wyjścia, jednak w zależności od operatora, dane zbierane są w różny sposób. Metropolia w pierwszym etapie wykorzysta istniejącą już infrastrukturę, w tym w ramach integracji z systemem ITS w Tychach, GZM otrzyma informacje o liczbie pasażerów wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach z pojazdów PKM Tychy i TLT Tychy".

GZM dodaje, że system liczenia pasażerów nie rejestruje oraz nie rozpoznaje wizerunku pasażera. System gromadzi jedynie informacje zbierające dane z ruchu, co pozwala na określenie liczby wsiadających i wysiadających osób.

Oprogramowanie ma być gotowe w rok od podpisania umowy z wykonawcą tego systemu.