Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia – raport podsumowujący 3 lata działalności

GZM opracowała raport, który podsumowuje 3 lata działalności związku. W dokumencie możemy znaleźć szczegółowy opis prac, jakie miały miejsce od 2018 roku.

City 2199041 1280

Dokument posiada prawie sto stron i jest podzielony na 9 rozdziałów. Dotyczą one głównych obszarów rozwoju metropolii. Opisuje on zadania, które udało się zrealizować w latach 2018 – 2019, oraz w roku 2020. Osobną kategorię stanowią projekty i inwestycje, które GZM planuje na dalsze lata.

Duże inwestycje niewątpliwie nastąpiły w zakresie mobilności. W strategii rozwoju „Mobilna Metropolia” mieszczą się przede wszystkim plany zwiększenia ruchu za pomocą komunikacji miejskiej w obrębie metropolii. W zrealizowanych projektach znalazły się między innymi uproszczenie taryfy biletowej (wprowadzenie zintegrowanego systemu taryfowego), a także poważne inwestycje kolejowe. Było wśród nich m. in. dofinansowanie 20 połączeń kolejowych oraz inwestycji kolejowej w Dąbrowie Górniczej w samym roku 2020.

Poważnym planem GZM jest także stworzenie szybkiej trasy rowerowej, tak zwanej Velostrady – w poprzednich latach ogłoszono przetarg oraz rozpoczęto działania mające na celu przygotowanie do stworzenia drogi. Plany na przyszłe lata zawierają jak najszybsze wybudowanie Velostrady.

Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach to również zadanie związane z programem działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji. To specjalny fundusz GZM. Inne bazy środków finansowych to Fundusz Solidarności, Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki oraz pomoc szpitalom w okresie epidemii koronawirusa. Ten ostatni przewiduje wsparcie szpitali z oddziałami zakaźnymi oraz zabezpieczenie innych placówek, a także odciążenie samorządów i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Raport GZM zawiera także dział innowacji, ochrony środowiska oraz kwestie związane z mieszkańcami, m. in. seniorami.

Dokument opisuje również grupy zakupowe, współpracę międzynarodową oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Bezpłatny raport można pobrać tutaj.