Groził matce śmiercią. Otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania

33-letni mieszkaniec powiatu bieruńsko-lędzińskiego groził swojej matce śmiercią i znęcał się nad nią. Bieruńscy dzielnicowi wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania.

Policja

Jak informuje bieruńska komenda policji w niedzielę, 27 lutego 2022 r., policjanci interweniowali w sprawie przemocy domowej w Lędzinach. Nietrzeźwy 33-latek podczas awantury z matką zaczął demolować mieszkanie i grozić kobiecie śmiercią. Mundurowi zatrzymali syna kobiety i w związku z zagrożeniem życia i zdrowia kobiety, wydali 33-latkowi nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania. Policjanci sporządzili też formularz Niebieskiej Karty.

Nakaz opuszczenia mieszkania

33-latek otrzymał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Czas obowiązywania nakazu lub zakazu może być przedłużony przez sąd.

Lędzinianin został poinformowany o miejscach, w których może uzyskać tymczasowe schronienie. Dzielnicowy będzie teraz kontrolował stosowanie się do wydanego nakazu i zakazu. Naruszenie któregoś z nich będzie się wiązało z karą aresztu, ograniczeniem wolności lub grzywną. W sprawie znęcania się nad rodziną, gróźb karalnych i zniszczenia mienia śledczy przeprowadzą dochodzenie, które pozwoli na pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Przeciwstawianie się przemocy fizycznej i psychicznej

– Aby skutecznie przeciwstawić się przemocy fizycznej i psychicznej, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą takich zachowań, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne również jest, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii – informują policjanci.

Niebieska Karta pozwala zaangażować się wielu instytucjom, po to, aby jak najlepiej pomóc pokrzywdzonym. W przypadku, gdy policjanci potwierdzą, że przemoc jest zjawiskiem powtarzającym się, prowadzone jest wówczas postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się. Jego sprawcy mogą trafić za kratki nawet na 5 lat. Prokurator, oprócz przedstawienia zarzutów, może orzec wobec nich inne środki karne.