I Tyski Festiwal Integracyjny Piosenki Dziecięcej. Sprawdź, jak wziąć udział!

Stowarzyszenie „PEK" oraz Fundacja PZU zapraszają do udziału w I Festiwalu Integracyjnym Piosenki Dziecięcej – Tychy 2021 pod nazwą „Bez barier – z Fundacją PZU". Wydarzenie adresowane jest do dzieci w wieku od 7 do 15 lat mieszkających w Tychach uczęszczających do tyskich Szkół Podstawowych.

Kane reinholdtsen LE Tdkk7w H Qk unsplash

Cechą wyróżniającą Festiwal „Bez barier – z Fundacją PZU” spośród innych festiwali jest fakt, że uczestnikami mogą być zarówno dzieci pozbawione jakichkolwiek niepełnosprawności, jak i osoby niepełnosprawne. Wspólnym mianownikiem jest natomiast ich pasja i zamiłowanie do muzyki, a przede wszystkim śpiewu.

Najważniejsze informacje związane z wydarzeniem

a) ETAP I:

  • 01.09.2021 – 25.09.2021 - nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników.
  • 26.09.2021 – 05.10.2021 - decyzja Komisji o zakwalifikowaniu i wyłonieniu Wykonawców Koncertu Głównego Festiwalu.

b) ETAP II:

  • 06.10.2021 – 14.10.2021 konsultacje z wykonawcami i ustalenie utworu, który będzie wykonany podczas koncertu głównego.
  • 15.10.2021 – 18.10.2021 – próby: techniczna, muzyczna i generalna.
  • 19.10.2021, godz. 18:00 – Koncert Główny Festiwalu w Spółdzielczym Domu Kultury „Tęcza", adres: Al. Niepodległości 188, 43-110 Tychy

Aby wziąć udział w Festiwalu należy

- przesłać zgłoszenie na które składa się nagranie audio-video (wykonane np. kamerą, telefonem komórkowym) przedstawiające osobę/y wykonującą/ce "na żywo" jedną piosenkę z dowolnego, wybranego przez siebie repertuaru (dopuszczalny akompaniament, półplaybacki lub śpiew a capella). Materiał Zgłoszeniowy powinien zawierać obraz i dźwięk. Utwór powinien być nie krótszy, niż 2 minuty i nie dłuższy niż 6 minut.

- Materiały zgłoszeniowe w postaci formatów plików (mp4, avi, wmv ,mov) powinny zostać przesłane na adres mailowy Festiwalu: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com. Jeśli plik przekracza wielkość 15 MB należy przesłać pliki za pomocą darmowej domeny wetransfer.com umożliwiającej przesył plików do 2GB.

- Na etapie zgłoszeń uczestnik podaje w mailu imię, wiek oraz pełną nazwę Szkoły.

- Po zakwalifikowaniu się do Głównego Koncertu Finałowego wymagane jest złożenie dokumentacji przez opiekuna prawnego (karta zgłoszenia i oświadczenia). Każdy wykonawca Koncertu Finałowgo otrzyma upominki oraz Dyplom uczestnictwa.

- Cały przebieg Festiwalu reguluje ustanowiony na tę okoliczność Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniepek.pl

- Materiały zgłoszeniowe należy przesłać na adres mailowy: stowarzyszeniepek.festiwal@gmail.com

Spot informujący o wydarzeniu: