Jak Tychy dbają o bezpieczeństwo na drogach? Miasto pochwaliło się wynikami

Miasto Tychy pochwaliło się drogowymi „wynikami” osiągniętymi przez 18 lat. Liczba zarejestrowanych pojazdów wzrosła prawie 1,5-krotnie. Urząd miasta przedstawił miejskie działania i ich efekty.

UM Tychy
Drogi Tychy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów przygotował coroczny raport bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Tychów za 2021 rok. Urzędnicy dokonali analizy aktualnej sytuacji drogowej w mieście. Wskazano na podejmowane działania, a także porównano obecną sytuację do stanu z 2003 roku.

Analiza tyskich dróg za 2021 rok

Do tej pory w Tychach zarejestrowano 111 tysięcy pojazdów. W celu poprawy bezpieczeństwa, miasto podejmuje różne działania. W trakcie analiz obszarów miasta, ulic, skrzyżowań i rond przedsiębrane są liczne decyzje. Na przejściach dla pieszych budowane są azyle, przejścia dla pieszych są też wznoszone jak na przykład na ulicy Hierowskiego, tworząc progi zwalniające. Miasto zwraca również uwagę na montaż wysp wykluczających postój w rejonie przejść, oraz wykonywanie esowania jezdni.

Mimo zwiększającej się liczby pojazdów w mieście, powstają nowe ścieżki rowerowe, dzięki którym mieszkańcy mogą korzystać z podróży rowerem zamiast z samochodem. – Przenoszone są przejścia dla pieszych lub tworzone nowe tam, gdzie jest to potrzebne. W niebezpiecznych miejscach separowany jest ruch pieszy czy rowerowy, wydzielane są skręty zwiększające przepływ ruchu drogowego, a także tworzone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi – informują tyscy urzędnicy.

W mieście liczba pojazdów od 2003 roku wzrosła o 144%, wtedy zarejestrowanych było 45 147 pojazdów, obecnie jest ich 111 tysięcy. MZUiM zaprezentowało efekty pracy, w 2003 roku łącznie zdarzeń na drogach było 1546, w 2021 roku było ich o 12 mniej, bo 1534. Na przestrzeni lat wzrosła liczba kolizji z 1313 w 2003 roku do 1500 w 2021 roku. O 85% spadła liczba wypadków z 233 w 2003 roku do 34 w 2021 roku. Tak samo wygląda sytuacja z liczbą wypadków z udziałem pieszych, z 98 (2003 rok) do 10 (2021 rok). Spadła też liczba ofiar śmiertelnych, w 2003 wynosiła 15 osób, w 2021 roku ­– dwie.

- Od kilkunastu lat razem z moimi współpracownikami podejmujemy działania poprawiające bezpieczeństwo w naszym mieście. Dane pokazują, że nasza praca przynosi efekty. Mimo znacznego wzrostu liczby pojazdów, wszyscy uczestnicy ruchu, zwłaszcza piesi, mogą czuć się bezpieczniej. Jest mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych - mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

W czerwcu 2022 roku ma zakończyć się wprowadzanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem, który ma usprawnić komunikację w mieście, poprawić bezpieczeństwo, a także umożliwi bezpośrednie sterowania ruchem.