Jak Województwo Śląskie wspiera największy szpital w Tychach? Ile pieniędzy trafia do MEGREZU?

Szpitalwojewodzki art

Przez pewien czas placówka stała się tzw. szpitalem jednoimiennym. Obecnie w tyskim szpitalu MEGREZ, oprócz chorych na oddziale ginekologiczno-położniczym, przebywają tylko pacjenci walczący z koronawirusem. Jaką pomoc z zasobów Urzędu Marszałkowskiego w czasie pandemii otrzymał szpital?

Razem Powstrzymamy koronawirusa

W tej chwili, Spółka MEGREZ realizuje jeden, tzw. covidowy, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Umowę podpisano latem 2020 roku. Wartość projektu ogółem wyniosła 2 429 178,58 złotych. Wkład unijny wyniósł 2 060 551,79 złotych, natomiast budżet państwa 242 417,86 złotych.

W ramach obecnego RPO WSL, szpital złożył również projekt pod nazwą oprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach. Megrez przeszedł pozytywną ocenę, jednak ze względu na wyczerpanie alokacji konkursu, niestety nie otrzymał dofinansowania.

Pomoc przed pandemią

W 2018 roku, Województwo Śląskie udzieliło miastu pomocy finansowej w formie celowej dotacji w kwocie 10 725 382,97 złotych. Środki były przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla spółki prowadzącej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach. Zakres rzeczowy zawartej umowy obejmował zakup następującej aparatury:

 • rezonans magnetyczny,
 • aparat RTG,
 • tomograf komputerowy,
 • densytometr,
 • mammograf cyfrowy,
 • stację diagnostyczną do opracowywania badań,
 • aparat RTG typu ramię „C”,
 • RTG przyłóżkowe oraz aparat ultrasonograficzny na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

W 2019 roku, dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla miasta wyniosła 5 274 617 złotych. Doposażenie szpitala obejmowało wówczas:

 • aparaty USG,
 • aparaty EKG,
 • kardiomonitory,
 • respiratory, w tym dla noworodków,
 • inkubatory,
 • łóżka szpitalne,
 • wózki do przewozu chorych,
 • myjnie-dezynfektory.

W latach 2018-2019 łączna pomoc finansowa wyniosła: 15 999 999,97 zł.