Już od 15 lat odbywają się zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Będziemy nadal wspierać tyski UTW”

Tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 15-lecie. W tym miesiącu zainaugurowano już 30 semestr studiów. – Decyzja o powstaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście była jedną z najlepszych, jakie podjęliśmy – podkreślił Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Fot. Piotr Podsiadły/ UM Tychy
15-lecie UTW

Tyski UTW swoją działalność rozpoczął w 2007 roku, a na pierwszy semestr zapisało się 600 osób. Od tego czasu związanych z nim było niemal 6 tysięcy słuchaczy. Rekordowy był rok 2020, kiedy to rok akademicki zainaugurowało ponad 1500 osób w wieku od 55 do 90 lat. Dziś najstarsza słuchaczka tyskiego UTW ma 91 lat!

W stosunkowo młodym mieście – Tychach mamy coraz więcej seniorów. Musimy szukać takich form, w których starsi mieszkańcy czują się dobrze, mogą realizować swoje pasje, aktywnie spędzać czas. Sami nieraz podkreślają, że uniwersytet daje im także poczucie, że nie są samotni – to bardzo ważne. Z całą pewnością nadal będziemy wspierać tyski UTW – mówił Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

Przypomnijmy, że tyski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest filią Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Oprócz podnoszenia wiedzy czy umiejętności słuchaczy integruje i aktywizuje środowisko seniorów w mieście. Zajęcia UTW bejmują naukę języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego), obsługę komputera, turystykę, rękodzieło, florystykę i decoupage, sztukę, brydż, sekcję kulturalno-literacką i wokalno-muzyczną. Prowadzone są ponadto zajęcia rekreacyjne – nordic walking, basen, gimnastyka. Z kolei w poniedziałki organizowane są wykłady prowadzone przez pracowników naukowych oraz wybitnych specjalistów, poświęcone różnorodnej tematyce.

czytaj więcej:

Possessed photography 5 Fft mck9gk unsplash

Zielone światło dla pieszych świeci się za krótko?

Pomoc Ukrainie

Bieruń wspiera miasto partnerskie

Podsumowanie Tychy

Nasze podsumowanie 2021 roku. Tym żyli tyszanie!

Remont nawierzchni zatoki autobusowej

Utrudnienia dla pasażerów w Tychach

Brak realizacji kursów w Tychach

Brak realizacji kursów przez PKM Tychy

62 672772

Tyscy pierwszoklasiści odwiedzili WORD w Tychach

Czujki czadu

Czujki czadu dla osób, które wymienią stary piec