Kiedy Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem zostanie włączony?

Aktualnie na terenie miasta Tychy prowadzone są prace drogowe związane z wprowadzaniem Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. System nie został jeszcze uruchomiony, kiedy ma to nastąpić?

Tomasz Stankiewicz
IMG 20211203 092058 01 jpeg

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach informuje, że system nie ma swojej funkcjonalności, gdyż nie jest jeszcze włączony.

– Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Rozpoczynamy pierwsze testy, dlatego praca sygnalizacji będzie się zmieniać, ale korzyści, jakie niesie ze sobą ten system, zobaczymy dopiero po uruchomieniu i kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce w II połowie 2022 roku – wyjaśnia Artur Kurczek, dyrektor MZUiM.

Uruchomienie ITS w II połowie 2022 roku

Prace związane z wprowadzaniem ITS w miejską tkankę Tychów trwają od 2019 roku i mają zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Wdrożenie systemu ma usprawnić komunikację w mieście, poprawić bezpieczeństwo oraz pozwolić na bezpośrednie sterowanie ruchem.

Dlaczego tak długo trwa włączanie ITS?

Wiąże się to z potrzebą przebudowy prawie 40 skrzyżowań w mieście. Oprócz przebudowy infrastruktury system ITS opiera się o własną architekturę, w której zawarte są:

Centrum Sterowania Ruchem (CSR) – Infrastruktura IT (serwerownia), sieć światłowodowa,

System sterowania i monitorowania ruchu drogowego, w którego zakres wchodzi:

 • Podsystem obszarowego sterowania ruchem drogowym,
 • Podsystem oznakowania o zmiennej treści,
 • Podsystem osłony meteorologicznej oraz monitorowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu,
 • Podsystem ważenia pojazdów w ruchu,
 • Podsystem dynamicznych tablic parkingowych i pomiaru napełnienia na parkingach,
 • Podsystem automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych,
 • Podsystem detekcji Bluetooth,
 • Podsystem odcinkowego pomiaru prędkości,
 • Podsystem rejestracji przejazdu na czerwonym świetle,
 • Podsystem sterowania oświetleniem ulicznym.

System zarządzania komunikacją zbiorową, w którego zakres wchodzi:

 • Podsystem tablic informacji przystankowej,
 • Podsystem pomiaru napełniania komunikacji zbiorowej,
 • Podsystem lokalizacji pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • Podsystem alarmowy.

System informacji medialnej, w którego zakres wchodzi:

 • Ogólnodostępna platforma informacyjna,
 • Podsystem komunikatów o warunkach ruchu,
 • Podsystem planowania podróży,

System wideo monitoringu, w którego zakres wchodzi:

 • Podsystem rejestracji obrazu,
 • Podsystem wykrywania zdarzeń drogowych,

Tyski ITS za 120 mln złotych i katowicki za 88 mln złotych

Jak informuje MZUiM Tychy całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Katowice są kolejnym miastem, które wprowadza ITS. Całkowity koszt sytemu ma wynieść około 88 milionów złotych, dofinansowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 mln zł. W jego skład umowy wchodzą: zaprojektowanie, budowa, dostawa i montaż elementów Systemu Zarządzania Ruchem. Więcej na temat katowickiego systemu można przeczytać w artykule: Katowice przeznaczą 88 milionów złotych na system zarządzania transportem ITS.