Klub Konfederacji Tychy przeciwko refundacji in vitro przez Miasto Tychy

Członkowie Klubu Konfederacji Tychy wyrazili sprzeciw wobec refundacji metody in vitro przez Miasto Tychy. Jako uzasadnienie podali kontrowersyjność pod względem moralnym metody oraz sytuację finansową Tychów.

Unsplash.com
Jan canty d F8jzk6 Gd Qc unsplash

Członkowie Klubu Konfederacji Tychy potrzebowali ponad dwóch tygodni, żeby opublikować stanowisko w sprawie uchwały tyskich radnych dotyczącej refundacji in vitro. Sprzeciw wobec inicjatywy przegłosowanej podczas posiedzenia Rady Miasta Tychy 28 października, członkowie Konfederacji na pierwszym miejscu argumentują kontrowersyjnością in vitro pod względem moralnym. Która według nich ma przejawiać się sposobem traktowania zarodków, uznawanych za odrębne życie zarówno w świetle nauki [tylko przez niektórych naukowców – przyp. red.], jak i moralności chrześcijańskiej.

– W przypadku zastosowania metody in vitro „tworzy się” kilka i więcej zarodków, z których nie wszystkie przechodzą „selekcję”. W wyniku tych działań powstają tysiące istnień, które nie mogą ani zginąć, ani się urodzić, co przyznają nawet twórcy tej metody. W opinii członków Klubu Konfederacji Tychy władze miejskie nie powinny „wychodzić przed szereg” bez uchwalenia stosownych przepisów przez władze centralne. Nie takie są zadania nakładane na władze lokalne – wyjaśniają w swoim sprzeciwie członkowie Klubu Konfederacji Tychy.

Niestety na poparcie swoich argumentów dotyczących przebiegu in vitro, członkowie Konfederacji jak zwykle nie podali żadnego naukowego źródła, na którym opierają swoje przekonania.

Ścieżka rowerowa ponad ludzkie życie

Drugim argumentem przeciwko programowi zakładającemu refundację metody in vitro dla mieszkańców Tychów jest według członków Konfederacji, sytuacja finansowa Miasta Tychy.

– Prezydent Andrzej Dziuba często powtarza, ile nasze miasto straci finansowo przez wprowadzenie programu „Nowy Ład”. Również ze strony prezydenta można było usłyszeć, że nie ma pieniędzy na basen odkryty, ponieważ, cytat: „są ważniejsze wydatki” – piszą w uzasadnieniu sprzeciwu członkowie Klubu Konfederacji Tychy.

Członkowie klubu dodają do potrzeb miasta obiecywaną w kampanii wyborczej ścieżkę rowerową z Tychów do Kobióra. Na uzasadnienie problemów finansowych miasta opisują zażegnany kryzys w spółce PKM Tychy i ostrzegają, że groźba strajków wciąż jest realna. Zwracają także uwagę na postępująca inflację i związane z nią podwyżki.

– Członkowie Klubu Konfederacji Tychy stoją na stanowisku, że pieniądze publiczne w pierwszej kolejności powinny pokrywać podstawowe zadania władz lokalnych, do których zaliczyć można z pewnością wydatki na komunikację i administrację. W dalszej kolejności należy realizować inwestycje, z której skorzysta jak najwięcej mieszkańców ­– piszą członkowie klubu.

Mimo, że członkowie klubu sprawiają wrażenie obytych z tematem potrzeb miasta, nie mają oni żadnej reprezentacji w Radzie Miasta Tychy, a stanowiska przez nich publikowane mogą jedynie być traktowane jako opinie mieszkańców.

Dofinansowanie In Vitro dla mieszkańców

O przyjęciu uchwały pozwalające na dofinansowanie przez miasto zabiegu In vitro dla mieszkańców Tychów informowaliśmy w artykule Miasto dofinansuje program in vitro dla mieszkańców Tychów.