Koleje Śląskie przywracają połączenie kolejowe do Bohumina

Koleje Śląskie przywróciły od 11 czerwca 2023 r. zawieszone w marcu 2021 r. połączenie kolejowe do Bohumina, dające dostęp do głównych połączeń czeskiej sieci kolejowej.

Koleje Śląskie przywracają połączenie kolejowe do Bohumina

Ze względu na nowe czeskie przepisy, śląski przewoźnik zapłaci za przejazd z Bohumina trzech par czeskich pociągów dziennie. Po kolejnej zmianie rozkładu jazdy, jaka nastąpi 10 grudnia 2023r., Spółka chce już wjeżdżać do Czech swoimi pociągami. Zawieszenie wcześniejszych połączeń kolejowych do Bohumina w marcu 2021 r. było spowodowane pandemią Covid-19. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej przywrócenie połączeń na poprzednich zasadach nie było już możliwe. Zmienione zostały bowiem uwarunkowania prawne dotyczące wjazdu pojazdów szynowych do Republiki Czeskiej. Zmiany dotyczyły kwestii standardów łączności oraz przejazdu na torze testowym. Koszty związane z dopełnieniem wszystkich nowych procedur mogłyby wynieść nawet ok. 1,5 mln zł. Od 10 grudnia 2023 r. Koleje Śląskie planują uruchomić pięć par połączeń dziennie własnym taborem (21WEa, czyli produkowanym przez Pesę pociągiem Elf II), który przejdzie badania na dopuszczenie do ruchu w Republice Czeskiej.

Warto także wyjaśnić, że po pożarze nastawni w stacji Bogumin (w 2016 r.) całość sterowania ruchem w jej okręgu została przeniesiona do Przerowa. Zdalna nastawnia korzysta z europejskiego systemu ERTMS/ECTS, który zapewnia interoperacyjność sterowania ruchem kolejowym. W jego skład wchodzi GSM-R. Drugą składową jest ETCS, służący zarówno sygnalizacji kabinowej, jak i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów. Koleje Śląskie jeszcze nie stosują tych rozwiązań, niezbędne jest zatem dostosowanie systemu łączności. Ponadto konieczne jest uzyskanie przez maszynistów certyfikatu podstawowej znajomości języka czeskiego. Najkosztowniejsze byłyby jednak: wieloetapowy proces dostosowania urządzeń łączności do niedawno zmienionych norm czeskich oraz przeprowadzenie testów pociągów KŚ na torze w Velimiu w Czechach (testów kompatybilności elektromagnetycznej celem zbadania zgodności z normą ČSN 34 2613 ed.3). Jednakże głos pasażerów jest kluczowy dla Kolei Śląskich, dlatego Spółka poszukiwała jak najszybszej możliwości przywrócenia połączeń do Bohumina. W efekcie uzgodniono, że od 11 czerwca do 9 grudnia br. Koleje Śląskie uruchomią trzy pary połączeń kolejowych w relacji Bohumin – Chałupki – Bohumin. Tabor zapewnią odpłatnie Koleje Czeskie, zaś maszyniści, drużyna konduktorska i taryfa przewozowa będą zapewnione przez Koleje Śląskie. Łączny koszt uruchomienia połączeń w tym terminie ma oscylować w granicach 300 tys. zł.

Do marca 2021 r. w dni robocze czeską granicę w Chałupkach przekraczało sześć par pociągów Kolei Śląskich relacji Katowice – Bohumin (stale kursują tamtędy pociągi dalekobieżne innych przewoźników). Bohumin to stacja węzłowa, na której zaczyna trasę wiele pociągów przewoźnika České Dráhy (ČD), w tym szybkie połączenia do Pragi.