Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji będzie nieprzejezdne przez około dwa i pół miesiąca!

Od 11 sierpnia na skrzyżowaniu ulic Grota Roweckiego i Edukacji, należy spodziewać się poważnych zmian organizacji ruchu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, skrzyżowanie zostanie zamknięte.

MZUiM Tychy
In 20210616 123427639

Trwające od połowy czerwca prace na skrzyżowaniu ulic Edukacji i Grota Roweckiego, wkraczają w kolejny etap. Od środy 11 sierpnia 2021 r. skrzyżowanie zostanie zamknięte dla ruchu kołowego, za wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej. Ich ruchem sterować będzie sygnalizacja wahadłowa. Informacje o zamknięciu będą umieszczone na pobliskich skrzyżowaniach, skorygowane zostaną również tablice drogowskazowe.

Skrzyżowanie nieprzejezdne do drugiej połowy października

Wyłączenie potrwa około 2,5 miesiąca (do drugiej połowy października). W tym czasie skrzyżowanie zostanie gruntownie przebudowane.

- W pierwszej kolejności stara nawierzchnia zostanie rozebrana, a także przebudujemy kolidujące z projektem sieci - wyjaśnia Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. - Będziemy prowadzić nasilone prace ziemne, zejdziemy w dolne warstwy nawierzchni i wymieniamy całą konstrukcje dogi. Po przebudowie skrzyżowanie zyska nową geometrię, zmodyfikujemy łuki, poszerzymy 3 wloty o dodatkowe pasy ruchu oraz ustawimy nową sygnalizację świetlną, która będzie włączona do systemu sterowania ruchem. Przebudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie i trakcja trolejbusowa. Wszystkie te działania prowadzone są w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu.

Modernizacja skrzyżowania prowadzona jest w ramach szerokiego projektu pod nazwą Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem - w skrócie ITS.

Prośba o cierpliwość

- Prace nad ITS-em idą pełną parą. Roboty prowadzone są i będą na wielu tyskich skrzyżowaniach - mówi Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. - Utrudnień w ruchu nie da się uniknąć. Kierowców przepraszamy i jednocześnie prosimy o cierpliwość, o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków. Pamiętajmy, że z chwilą, gdy inwestycja dobiegnie końca, a przejazd przez miasto będzie bezpieczniejszy i sprawniejszy, te wszystkie niedogodności zostaną nam zrekompensowane.

MZUiM Tychy przypomina, że łącznie w ramach ITS Tychy przebudowanych zostanie blisko 40 skrzyżowań w Tychach. Ponadto powstanie szeroko zakrojona struktura teleinformatyczna, co stworzy możliwość sterowania ruchem. W efekcie komunikacja ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej.

Prace nad systemem ITS

Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019 r. i planowo potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Mieszkańcy tracą cierpliwość

Tyszanie zarzucają urzędnikom, że prace wykonywane jednocześnie we wszystkich częściach miasta prowadzą do większego zakorkowania miasta. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z koniecznością szukania objazdów zamkniętych skrzyżowań, oraz na to, że obecnie korki w mieście są nieodłącznym jego elementem.