Koniec utrudnień na dwóch skrzyżowaniach w Tychach. Kalibracja ITS zakończy się dopiero pod koniec roku

W czwartek, 2 czerwca 2022 r. uruchomiono sygnalizacje świetlne na dwóch skrzyżowaniach na al. Niepodległości. Utrudnień drogowych nie powinno już być na skrzyżowaniu przy Tęczy oraz przy domu handlowym A-Z.

UM Tychy
Skrzyżowanie Tychy

Skrzyżowanie al. Niepodległości z ul. Wyszyńskiego i skrzyżowanie al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego były przebudowane w ramach wprowadzanego w mieście Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem – w skrócie ITS. W obu miejscach uruchomiono nowe programy pracy sygnalizacji. Dodatkowo wykonano także prace drogowe.

Na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Grota Roweckiego wykonano nową asfaltową nawierzchnię, a także skorygowano łuk skrzyżowania. Jak informuje tyski MZUiM szerszy zakres prac został wykonany na skrzyżowaniu przy Tęczy. – Po przebudowie zyskało ono nową geometrię i nawierzchnię wraz z konstrukcją, zostały zabudowane wyspy kanalizujące ruch oraz skorygowane chodniki wraz z drogami rowerowymi. W rejonie skrzyżowań trwają jeszcze prace porządkowe. Odbiór stałej organizacji ruchu i osiągnięcie pełnej funkcjonalności sygnalizacji planowane jest do końca miesiąca – informują tyscy urzędnicy

Łącznie prace drogowe w mieście związane z wprowadzaniem systemu ITS prowadzone są lub były na 39 skrzyżowaniach.

ITS startuje w lipcu, ale…

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w mieście rozpocznie pracę już w lipcu 2022 roku. Zaledwie 3 lata po rozpoczęciu prac nad jego wprowadzeniem. Jedyny problem z ITS polega na potrzebie kalibracji systemu, która ma zakończyć się do końca 2022 roku.

– System nie ma swojej pełnej funkcjonalności. Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Korzyści, jakie niesie ze sobą ITS zobaczymy dopiero po uruchomieniu, a następnie po kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce do końca 2022 roku – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Dopiero po zakończeniu prac drogowych związanych z ITS rozpocznie się praca nad kalibracją systemu. „Nauka” reakcji na różne sytuacje drogowe potrwa. – Na efekty i ocenę trzeba będzie jeszcze poczekać – dodają tyscy urzędnicy.

Jak informuje MZUiM Tychy całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.