Konkurs na najlepszy mural. Autor najlepszego projektu otrzyma 5000 zł!

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do wzięcia udziału w otwartym konkursie na wykonanie muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Harcerskiej 25 w Tychach im. Rafała Pomorskiego. Autor najlepszego projektu zostanie wyróżniony nagrodą w wysokości 5 000 złotych.

W 2020 powstał mural Zofii Nałkowskiej, który bardzo spodobał się mieszkańcom miasta. Chcąc kontynuować zapoczątkowane w ubiegłym roku działania rewitalizujące przestrzeń miejską z wykorzystaniem muralu jako ekspresyjnej formy przekazu artystycznego, Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do twórczych działań także w tym roku.

- Nie określamy zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Mile widziane jest, aby w projekcie znalazło się odniesienie do patrona szkoły, Rafała Pomorskiego, i jego twórczości artystycznej lub historii miasta, a przede wszystkim, aby tematyka była spójna z otoczeniem, w jakim powstanie dzieło – mówi Małgorzata Król, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.

Zmierzenie się z postacią i twórczością artysty to nie lada wyzwanie dla miłośników sztuki industrialnej. Rafał Pomorski to twórca nowego kierunku w malarstwie: pejzażu przemysłowego. Śląski industrialny pejzaż, uporządkowany, pełen ładu i harmonii, proste geometryczne formy rodem z kubistycznej wizji świata – to charakterystyka tego twórczości.

Laureat konkursu zobowiązuje się do wykonania zaprojektowanego muralu (na drodze odrębnej umowy zawartej z organizatorem). Technika wykonania muralu jest dowolna, wykorzystywane materiały muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Okazja na zwrócenie uwagi na problem smogu

Właśnie podczas takich akcji promujących rewitalizację przestrzeni miejskiej pojawia się pytanie dlaczego akcji nie można połączyć z prośrodowiskową inicjatywą? Dlaczego do tworzenia murali w Tychach nie wykorzystuje się farb oczyszczających powietrze? Sama lokalizacja muralu na ścianie budynku szkoły byłaby świetną okazją do zwrócenia uwagi na problem smogu w mieście.

Organizatorzy czekają na prace w formie elektronicznej lub tradycyjnej przedstawiające zarówno sam projekt, jak również jego wizualizację na budynku do 21 czerwca 2021 r.

W Jury konkursu zasiądą m.in.

  • Michał Kubieniec (kulturoznawca, kurator Street Art. Festival w Katowicach),
  • Anna Syska (historyczka i popularyzatorka architektury, Miejski Konserwator Zabytków w Tychach),
  • dr Patryk Oczko (historyk sztuki, kierownik Działu Urbanistyki, Architektury i Sztuk Wizualnych Muzeum Miejskiego w Tychach),
  • Magdalena Łuka (magister sztuki, naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.
  • dyrekcja szkoły, Aldona Iwaniuk.
Ważne terminy:
  • 21 czerwca 2021 r. – termin zgłaszania projektów muralu
  • Do 9 lipca 2021 – termin ogłoszenia wyników konkursu na projekt muralu
  • Do 30 września 2021 – termin realizacji przedsięwzięcia (wykonanie muralu na ścianie budynku)

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w Regulaminie do pobrania na stronie

Dodatkowych informacji udziela Organizator, Miejskie Centrum Kultury w Tychach
e-mail: mck@mck.tychy.pl tel. 32 327 02 90