Kwalifikacja wojskowa w Tychach. Wezwanie na badania dostaną także kobiety

Urząd Miasta Tychy ogłosił, że rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa mająca na celu sprawdzenie zdolności młodych tyszan do czynnej służby wojskowej. Wezwanie na komisję otrzymają także kobiety, ale tylko te mające specjalistyczne wykształcenie.

fot. Piotr Podsiadły
Kwalifikacja wojskowa Tychy

Wezwanie otrzymali mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy różnych przyczyn nie mają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Wezwanie do badania otrzymali także ci, którzy w ubiegłych latach otrzymali kategorię B, świadczącą o czasowej niezdolności do służby wojskowej. Wezwania wysłano także do osób pełnoletnich, które wcześniej zgłosiły gotowość służby żołnierskiej.

Kobiety także dostaną wezwania

Przed komisje zostały wezwane także tyszanki urodzone w latach 1998-2003, które posiadają specjalistyczne wykształcenie, głównie medyczne:

  • lekarskie,
  • farmaceutyczne,
  • pielęgniarskie,
  • psychologiczne,
  • ratownicze,
  • weterynaryjne.
– Wojsko może upomnieć się również o panie z wykształceniem morskim, lotniczym i informatycznym. W tym roku wezwano 27 kobiet – informują tyscy urzędnicy.

Kwalifikacja obejmie łącznie 570 mężczyzn, w tym 484 osoby z rocznika 2003. – Każda z osób podlegająca obowiązkowi kwalifikacji otrzymała imienne wezwanie w formie listu. Wyznaczony jest w nim dokładny termin i miejsce stawienia z informacją, jakie dokumenty należy ze sobą wziąć. Warto pamiętać, że nawet gdy nie otrzymaliśmy takiego wezwania, nie zwalnia nas to z konieczności odbycia kwalifikacji wojskowej. Jeśli nie możemy przyjść na badania, musimy zgłosić ten fakt, aby mógł zostać wyznaczony inny termin. Kwalifikacja wojskowa jak co roku odbywa się w budynku przy ul. Ciasnej 3 – dodają tyscy urzędnicy.

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej i czynnościach wykonywanych w jej trakcie można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich tyskiego urzędu miasta pod numerem 32 776 35 06. Tegoroczna kwalifikacja w Tychach zakończy się 17 maja.