Matura 2021 w Tychach. Sprawdź, jak będzie wyglądał tegoroczny egzamin dojrzałości

Do najważniejszego szkolnego egzaminu młodzieży pozostał niespełna miesiąc. Tegoroczna matura to wielkie wyzwanie. Nie dość, że kolejny raz przeprowadzona zostanie w rygorze sanitarnym, przystąpią do niej uczniowie, których ostatnie lata nauki nie były wcale proste. Nie tylko ze względu na pandemię.

Szkolaaa


Zgodnie z planem?

Na ten moment, wszystkie egzaminy maturalne odbędą się w wyznaczonych terminach. Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, nie zapadła decyzja o przesunięciu matur na czerwiec. Takie plany, choć pojawiły się kilkukrotnie, nie zostały jednak wdrożone.

I tak część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie od 4 do 20 maja. Część ustna od 19 do 21 maja. Warto jednak zaznaczyć, że tegoroczna matura ustna przeprowadzana jest wyłącznie dla kandydatów aplikujących na uczelnie zagraniczne, na których w postępowaniu rekrutacyjnym konieczne jest przedstawienie wyniku egzaminu ustnego, albo obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

To czeka każdego

Aby zdać tegoroczny egzamin maturalny należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej z poziomu podstawowego. To oczywiście język polski, matematyka i nowożytny język obcy do wyboru. Część pisemna z przedmiotu dodatkowego z poziomu rozszerzonego nie jest obowiązkowa. Zdający mogą wybrać egzamin na poziomie rozszerzonym z nie więcej niż sześciu przedmiotów.

- Uczniowie klas maturalnych przygotowują się do matury w ustalonych terminach systematycznie, cały czas. W tym roku szkolnym od 5 miesięcy uczą się zdalnie. Niewątpliwie nauka zdalna nie zastąpi nauki stacjonarnej, dlatego też zostały ograniczone wymagania egzaminacyjne na ten rok szkolny. - przyznaje Śląskie Kuratorium Oświaty

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych skonstruowane będą na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

W dobie pandemii

Od 4 do 20 maja, każdego dnia przeprowadzane będą egzaminy w dwóch sesjach. Pierwszej o godz. 9:00 i drugiej o 14:00. Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały dokument zwany Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów. Oto kilka najważniejszych zasad:

  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
  • Przy wejściu do szkoły umieszczony musi być płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu musi być informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
  • Wpuszczając uczniów/zdających na egzamin należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład: wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-minutowych odstępach czasowych.
  • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Wyjątkowy rocznik

Wszyscy pamiętamy dynamiczny rozwój zdarzeń związanych z koronawirusem. Chociaż rok temu, zagrożenie nie było traktowane tak poważnie, zaczęły zapadać kluczowe dla edukacji decyzje. Chodzi oczywiście o przejście w zdalny tryb nauczania. Uczniowie licealni - zamiast 28 miesięcy, w szkole spędzili niespełna 17... Dodatkowo, na lata kształcenia obecnego rocznika maturalnego przypadł także Ogólnopolski Strajk Nauczycieli. Powyższe wydarzenia znacząco zaburzyły wypracowany wcześniej tryb przygotowań maturalnych. Kuratorium zapewnia, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie robią wszystko, by w jak najlepszy sposób uczyć się mimo trudności. Sprawdziliśmy, jak radzi sobie jedna ze szkół.

- W tym roku do matury w IV Liceum Ogólnokształcącym przystępuje 133 abiturientów. Wśród naszych maturzystów jest dwóch laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, mają więc indeksy wyższej uczelni w kieszeni. Są wśród nich znani sportowcy np. piłkarz Lechii Gdańsk i Społecznik roku 2020 w Tychach. Wielu z uczniów, chciałabym wierzyć, że wszyscy, przy wsparciu nauczycieli przeszli ten trudny czas, rozwijając nie tylko umiejętności informatyczne, ale też motywację wewnętrzną i kompetencje radzenia sobie ze stresem. - przyznaje Grażyna Jurek, Dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Tychach.

Tak naprawdę wszystko to, co z punktu widzenia pandemii wydaje się być słabością zahartowało ten rocznik. Czy przyniesie pozytywne efekty w postaci dobrze zdanych egzaminów maturalnych, okaże się już wkrótce.

- Od stycznia moi uczniowie chodzą na konsultacje maturalne, lubią w nich uczestniczyć, bo w ten sposób podtrzymują i tak nadwątlone relacje rówieśnicze i poprawiają swój dobrostan. Starają się wykonywać zadania, rozwiązywać testy, by w ten sposób jak najlepiej zdać nie najtrudniejszy, ale najważniejszy egzamin życia. A, że nie było studniówki!? No cóż, w chwili wielkiej próby, to okazuje się błahostką, a po latach będzie wspomnieniem… wyjątkowego Rocznika. - dodaje honorowy profesor oświaty.

W Tychach przystąpienie do tegorocznego egzaminu maturalnego zadeklarowało 1 272 uczniów z 14 szkół.

I choć czasu jest jeszcze sporo - już teraz życzymy im wszystkim powodzenia!

czytaj więcej:

Matura

Matura 2021 w Tychach. Egzaminy dojrzałości

IMG 20211229 195827

Podziemny parking przy lodowisku po naprawie

Possessed photography 5 Fft mck9gk unsplash

Zielone światło dla pieszych świeci się za krótko?

DSC04086

Kolejne zmiany w rozkładach jazdy. Sprawdź jakie

Uszkodzony szlaban

Próba kradzieży i zniszczenie na tyskim parkingu

Przed nami głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

Przed nami głosowanie na projekty z Budżetu Obywatelskiego

Zniszczony korzeń przy ul. Cyganerii

TZUK wyraził niepokój co do działalności MZUiM Tychy!