Memoriał Zygmunta Hanusika - Wyścig Kolarski "Tyskie Kryterium Fiata"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w Memoriale Zygmunta Hanusika - Wyścigu Kolarskim "Tyskie Kryterium Fiata", który odbędzie się w sobotę, 17 lipca 2021 r.

Cycling

Wyścig odbędzie się w sobotę 17 lipca 2021 roku w Tychach. Start i meta dla poszczególnych grup wiekowych będą znajdowały się w Tychach przy ul. Sikorskiego, obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Trasa wyścigu

Trasa przebiegać będzie ulicami miasta Tychy tj. od linii startu jezdnią wschodnią ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Targiela, gdzie znajduje się nawrót na południowo-zachodnią cześć ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego, w tym miejscu znajdować się będzie nawrót, i dalej do mety znajdującej się na tej ulicy obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Zgłoszenia:
Należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy
Zgłoszenia można także dokonywać elektronicznie na adres:

 • email: zgloszenia@mosir.tychy.pl , do dnia 15 lipca 2021 roku,
 • bezpośrednio w dniu zawodów przed rozpoczęciem wyścigu w godz. 8.00 do 13.00 w biurze zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym startem kategorii.Biuro zawodów usytuowane będzie w Tychach na ul. Sikorskiego na parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Kto może wziąć udział?

W wyścigu mają prawo startu zawodnicy którzy posiadają licencję kolarską i aktualne badania lekarskie:

 • mężczyźni w kategoriach: elita, orlik, junior, junior młodszy, młodzik, żak,
 • kobiety w kategoriach: elita kobiet, juniorka, juniorka młodsza, młodziczka, żakini,

Program:

 • 9.00 otwarcie imprezy
 • 09.05 wyścig dla kat. żak chłopcy i dziewczęta, 3 okrążenia / 2 okrążenia – 6 km / 4 km
 • 09.20 kryterium dla kat. młodziczka i juniorka młodsza, 6 okrążeń – 9 km
 • 09.50 kryterium dla kat. młodzik, 6 okrążeń – 9 km
 • 10.20 kryterium dla kat. junior młodszy, 9 okrążeń – 18 km
 • 11.00 kryterium dla kat. juniorka i elita kobiet, 15 okrążeń – 30 km
 • 11.50 kryterium dla kat. junior, 15 okrążeń – 30 km
 • 12.40 kryterium dla kat. orlik i elita, 21 okrążeń – 40 km
 • ok. 13.45 Podsumowanie wyścigu.

Wręczenie nagród następować będzie sukcesywnie po zakończeniu wyścigu w każdej kategorii. W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych grupach organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wyścigów w różnych kategoriach wiekowych i zmiany godziny startu

W czasie imprezy uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy

czytaj więcej:

Konny patrol

Konne patrole z Częstochowy nad jeziorem Paprocany

Podsumowanie Rowerowa Stolica Polski 2021

Podsumowanie rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

Rowery

Podsumowanie akcji Kręcimy dla Tychów

Zniszczony rower

Wandale zdemolowali miejski rower!

SMT

Wakacyjna runda Samochodowych Mistrzostw Tychów

Tyska Gala Sportu

Odbyła się Tyska Gala Sportu

Placyk do ćwiczeń przy Kruczku

Nowy obiekt sportowy w Tychach