Memoriał Zygmunta Hanusika - Wyścig Kolarski "Tyskie Kryterium Fiata"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach zaprasza do wzięcia udziału w Memoriale Zygmunta Hanusika - Wyścigu Kolarskim "Tyskie Kryterium Fiata", który odbędzie się w sobotę, 17 lipca 2021 r.

Cycling

Wyścig odbędzie się w sobotę 17 lipca 2021 roku w Tychach. Start i meta dla poszczególnych grup wiekowych będą znajdowały się w Tychach przy ul. Sikorskiego, obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Trasa wyścigu

Trasa przebiegać będzie ulicami miasta Tychy tj. od linii startu jezdnią wschodnią ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Targiela, gdzie znajduje się nawrót na południowo-zachodnią cześć ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Żółkiewskiego, w tym miejscu znajdować się będzie nawrót, i dalej do mety znajdującej się na tej ulicy obok parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Zgłoszenia:
Należy przesyłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy
Zgłoszenia można także dokonywać elektronicznie na adres:

 • email: zgloszenia@mosir.tychy.pl , do dnia 15 lipca 2021 roku,
 • bezpośrednio w dniu zawodów przed rozpoczęciem wyścigu w godz. 8.00 do 13.00 w biurze zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed planowanym startem kategorii.Biuro zawodów usytuowane będzie w Tychach na ul. Sikorskiego na parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym „Paprocany”.

Kto może wziąć udział?

W wyścigu mają prawo startu zawodnicy którzy posiadają licencję kolarską i aktualne badania lekarskie:

 • mężczyźni w kategoriach: elita, orlik, junior, junior młodszy, młodzik, żak,
 • kobiety w kategoriach: elita kobiet, juniorka, juniorka młodsza, młodziczka, żakini,

Program:

 • 9.00 otwarcie imprezy
 • 09.05 wyścig dla kat. żak chłopcy i dziewczęta, 3 okrążenia / 2 okrążenia – 6 km / 4 km
 • 09.20 kryterium dla kat. młodziczka i juniorka młodsza, 6 okrążeń – 9 km
 • 09.50 kryterium dla kat. młodzik, 6 okrążeń – 9 km
 • 10.20 kryterium dla kat. junior młodszy, 9 okrążeń – 18 km
 • 11.00 kryterium dla kat. juniorka i elita kobiet, 15 okrążeń – 30 km
 • 11.50 kryterium dla kat. junior, 15 okrążeń – 30 km
 • 12.40 kryterium dla kat. orlik i elita, 21 okrążeń – 40 km
 • ok. 13.45 Podsumowanie wyścigu.

Wręczenie nagród następować będzie sukcesywnie po zakończeniu wyścigu w każdej kategorii. W przypadku małej ilości uczestników w poszczególnych grupach organizator zastrzega sobie możliwość połączenia wyścigów w różnych kategoriach wiekowych i zmiany godziny startu

W czasie imprezy uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy