Miasto Tychy zachęca do zostania rodzicem zastępczym. Kampania „Zaproś miłość”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizował projekt pn. „Bezpieczna rodzina”, który zachęcał do zostania rodzicem zastępczym. Tychy po raz kolejny przypominają o możliwości zapewnienia opieki w najtrudniejszych dla dzieci chwilach.

Unsplash.com
Caroline hernandez yl1w E Vq EY8k unsplash

Kampania „Zaproś miłość” przypomina o możliwości zapewnienia opieki w najtrudniejszych dla dzieci chwilach. Jak informuje Urząd Miasta Tychy na przystankach, w szkołach i przedszkolach pojawiają się plakaty, na Jarmarku Bożonarodzeniowym anioły będą rozdawały opłatki z kampanijną naklejką. Opłatki będzie też rozdawać tyska drużyna futbolu amerykańskiego. Galeria Gemini Park także włączyła się do akcji. Naklejki pojawią się w strefie gastronomicznej, a reklama pojawi się na monitorach.

W Tychach brakuje rodzin zastępczych, dlatego dzieci trafiają do ośrodków opiekuńczych, a te nigdy nie zastąpią domów – dodają urzędnicy.

- Każde dziecko pragnie miłości i ciepła. Niestety nie wszystkie mogą na to liczyć. Rodziny zastępcze dają im namiastkę domu, które powinno mieć każde dziecko. Dlatego chcemy zachęcić wszystkich, którzy myślą o zaangażowaniu się w pomoc innym, zwłaszcza dzieciom i są gotowi wziąć na siebie obowiązki, jakie wiążą się z byciem rodzicem zastępczym do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach. Dla dzieci, to ogromna szansa, by całe ich życie stało się lepsze – mówi Maciej Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Rodzic zastępczy nie musi adoptować dziecka

Nie trzeba adoptować dziecka, żeby stać się jego rodzicem zastępczym. Jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem w momencie, kiedy rodzice nie mogą sprawować nad nim bezpośredniej opieki. Z chwilą, gdy rodzice biologiczni uporają się ze swoim problemami, dzieci te wracają do domów.

- Oferujemy rodzicom zastępczym pomoc finansową i wsparcie ekspertów. Aby zostać rodziną zastępczą niezawodową, konieczne jest też ukończenie szkolenia kandydatów dla rodzin zastępczych, które zapewnia bezpłatnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Iwona Rogalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Jak informują tyscy urzędnicy nie każdy może zostać rodziną zastępczą. Przepisy jasno określają wymagania. Rodzinami zastępczymi mogą zostać osoby, które nie miały nigdy konfliktu z prawem, którym władza rodzicielska nie była ograniczona i pozbawiona. Mogą nimi zostać osoby żyjące samotnie. Nie posiadanie swoich dzieci także nie wyklucza bycia rodzicem zastępczym.

Więcej informacji o rodzicielstwie zastępczym można znaleźć na stronie: bezpiecznarodzina.tychy.pl oraz w Dziale Pieczy Zastępczej ul. Andersa 6 a, tel: 32 326 43 92 email: dpz@mops.tychy.pl.