Miasto w trosce o ofiary. Rusza kampania antyprzemocowa i kursy samoobrony dla kobiet w Tychach

Tychy w ramach akcji szwajcarskiego World Women's Summit Foundation zaangażują się po raz kolejny w akcję „19 dni przeciwko krzywdzeniu dzieci i młodzieży''. Od 19 listopada ruszają także kursy samoobrony dla kobiet organizowane przez tyską straż miejską.

Celem kampanii WWSF jest uczulenie obywateli na problem przemocy wobec dzieci i młodzieży i promowanie sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem. Symbolem akcji jest pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież. Każdy z tych dni reprezentuje jeden z 19 zagadnień, a tegoroczne hasło brzmi ,,STACJA - EMPATYCZNI - RAZEM MAMY MOC''.

Do akcji zaproszono placówki oświatowe i miejskie instytucje. Działania promuje również galeria handlowa Gemini. Są to między innymi:

  • podświetlenie napisu TYCHY przy urzędzie miasta oraz pomnika ,,Żyrafa'' na pomarańczowo w dniach 1-19.11;
  • plakaty promujące kampanię na przystankach;
  • „Brak empatii rodzi przemoc” - wykład prof. Jadwigi Jośko-Ochojskiej dla pracowników instytucji publicznych;
  • warsztaty dla mieszkańców Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS „Empatia wychodzi na plus" i działania informacyjne.

Fundacja ,,po DRUGIE" organizuje bezpłatne szkolenia i webinaria online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie. Lista szkoleń dostępna tutaj (link).

Kurs samoobrony dla kobiet: 19.11-17.12

To nie koniec działań związanych z profilaktyką przemocy. W sobotę 19 października rusza bezpłatny kurs technik obrony przed agresją fizyczną skierowany do kobiet. Kurs będzie prowadzony w sali gimnastycznej przy ul. Wejchertów 20 (osiedle W). Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 11-13. Kurs obejmie pięć spotkań, uczestniczki proszone są o wyposażenie się w strój sportowy. Zapisy pod adresem e-mail honorata.bonczak@umtychy.pl lub pod numerami 728 835 031, 728 835 004.

Wsparcie psychologiczne dla nerwowych

Władze Tychów przypominają również, że osoby które zmagają się z zaburzeniami afektywnymi (np. napadami agresji czy chorobą dwubiegunową) i nerwicami mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Poza świadczeniami realizowanymi w ramach NFZ mieszkańcy Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego mogą skorzystać obecnie ze specjalnego programu, w ramach którego 300 dorosłych osób w wieku produkcyjnym zostanie objęte rehabilitacją i edukacją zdrowotną wydłużającą lub przywracającą aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną. Informacje i zapisy pod numerem 795 800 959 oraz na stronie organizatora (link).

ak