Miasto wręczyło medale za długoletnie pożycie małżeńskie

W czwartek 1 lipca w Urzędzie Miasta 52 pary świętowały długoletnie pożycie małżeńskie. Trzy zaproszone pary obchodziły sześćdziesiątą, a 49 pozostałych - pięćdziesiątą rocznicę ślubu.

Wręczenie  medali

Podczas uroczystości Igor Śmietański - z-ca prezydenta Tychów, pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu i życzył wielu kolejnych wspólnych lat spędzonych wśród bliskich.

- Te 50, 60 lat małżeństwa to nie tylko wspólny związek, dobre i złe chwile, ale też rodzina, dzieci wnuki, a czasem nawet prawnuki. Państwo stanowicie tradycję i opokę swoich rodzin, ale też społeczności naszego miasta. - mówił do obecnych na uroczystości jubilatów Igor Śmietański.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie to najczęściej przyznawane przez prezydenta RP polskie odznaczenie państwowe. Medale wręczane są osobiście obojgu małżonkom z okazji 50-tej rocznicy ślubu.

„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” są nadawane na mocy ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992r. (Dz.U.1992, Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą je wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W Tychach wręczenia odznaczeń dokonuje Prezydent Miasta Tychy, na specjalnej uroczystości organizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego.