Miejska Galeria Sztuki „OBOK” zaprasza na wernisaż nowej wystawy. To refleksje nad pustką

Galeria Sztuki „Obok” zaprasza 14 maja na godzinę 18:00 na wernisaż wystawy prac Romana Maciuszkiewicza pt. „Świat bez nas II”.

Obraz Romana Maciuszkiewicza
- Wystawa pt. „Świat bez nas II” jest refleksją nad pustką, która zawsze była w moich obrazach obecna, i którą prezentowałem, a także sam odczytywałem, jako niedopowiedzianą, tajemniczą przestrzeń, pełną różnorakich obietnic. Teraz, w miarę upływu czasu, postrzegam te pustkę jako coś nieodwracalnego, bardzo namacalnie konkretnego nie tylko wymiarze indywidualnym, ale wręcz globalnym. I chociaż przybiera, mam nadzieję, czasami atrakcyjnie malarską formę, obiecuje coraz mniej i, niestety, jest obrazem świata, który w coraz mniejszym stopniu zasługuje na naszą obecność. Mówi autor wystawy Roman Maciuszkiewicz

Wystawę będzie można odwiedzać w dniach od 14 maja do 18 czerwca 2021 r. Wstęp na wystawę jest wolny

- Wystawa ta nie jest jednak całkowicie pesymistyczna. Dopóki istnieje sztuka, dopóty zaświadczamy o naszej obecności. I choć sztuka karleje, podobnie jak świat wokół nas, to przecież karmimy się nią, przeżywamy, czasem jej wierzymy, często z nią polemizujemy, analizujemy, akceptujemy bądź odrzucamy. To nasz wspaniały przywilej. Tytuł wystawy jest zapożyczeniem, cytatem tytułu fascynującej książki Alana Weismana, w której autor opisuje świat, który wskutek nagłego zniknięcia, nieobecności naszego, ludzkiego gatunku, pozostał sam sobie. I ma się całkiem nieźle” – dodaje Roman Maciuszkiewicz

Od 4 maja 2021 r. działalność w reżimie sanitarnym wznowiły muzea, galerie sztuki i instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą. Według nowych regulacji, na jednego zwiedzającego w przestrzeniach zamkniętych ma przypadać 15 m kw. powierzchni. Utrzymany jest też obowiązek zakrywania ust i nosa.