Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Zostań rodzicem zastępczym w Tychach. Rusza internetowa kampania informacyjna, mająca przybliżyć tę wyjątkową formę opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Dzieci
https://youtu.be/6i2r_SeSTZ4

Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia, niedojrzałość emocjonalna, choroby oraz zaburzenia psychiczne czy sieroctwo to najczęstsze powody umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Dzieci kierowane są do rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszej kolejności poszukuje się kandydatów na rodzinę zastępczą w rodzinie biologicznej. Natomiast gdy nie ma takiej możliwości, dzieci umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej – ośrodkach opiekuńczych.

W ostatnim czasie przybywa interwencji, w wyniku których dzieci odbierane są biologicznym rodzinom. Z drugiej strony brakuje osób, które podjęłyby się rodzicielstwa zastępczego.

- Wśród mieszkańców naszego powiatu przeważa negatywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze często są postrzegane przez pryzmat swojej roli w aspekcie pieniężnym. – mówi Iwona Rogalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Stąd decyzja o uruchomieniu internetowej kampanii informacyjnej, która ma na celu zmianę myślenia tyszan o rodzicielstwie zastępczym. Akcja ma również zachęcić potencjalnych rodziców zastępczych do zgłoszenia się do tyskiego Działu Pieczy Zastępczej, funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jego pracownicy służą wiedzą i radą, pomagają w formalnościach i wspierają na każdym etapie pieczy zastępczej.

SYTUACJA W TYCHACH

W Tychach funkcjonuje obecnie 99 rodzin spokrewnionych, 36 rodzin niezawodowych, 5 rodzin zawodowych, w tym dwa pogotowia rodzinne.

W tym momencie na miejsce w pieczy oczekuje troje dzieci, w tym jedno wymagające opieki specjalistycznej. To dzieci, których rodzice nie byli w stanie zaopiekować się nimi we właściwy sposób. Z powodu braku miejsc w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu, dzieci umieszczane są na terenie całej Polski. W Tychach nie ma placówki opiekuńczo-terapeutycznej dla dzieci wymagających opieki specjalistycznej, brakuje również rodzinnych domów dziecka.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, którzy spełniają określone wymagania, między innymi:

  • nie są pozbawione władzy rodzicielskiej, lub nie jest ona ograniczona ani zawieszona, a także osoby którym nie ograniczono zdolności do czynności prawnych.
  • osoby które są w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem w formie rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka i mają do tego odpowiednią motywację oraz predyspozycje.
  • osoby, które są w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb – w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o pieczy zastępczej? Umów się na niezobowiązujące spotkanie z pracownikiem Działu Pieczy Zastępczej. Wypełnij formularz na stronie bezpiecznarodzina.tychy.pl lub skontaktuj się: tel. 32 326 43 92, e-mail: dpz@mops.tychy.pl