Miejski program zbierania deszczówki w Tychach? Radna złożyła wniosek

Ze względu na coroczny problem suszy oraz apele o oszczędzanie wody tyska radna Anita Skapczyk zawnioskowała do prezydenta Tychów o przygotowanie i wdrożenie miejskiego programu zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia deszczówki.

Pixabay.com
Deszczówka Tychy

Tyska radna we wniosku skierowanym do prezydenta Tychów zwróciła uwagę na problem suszy. Jednym z rozwiązań dostosowywania miasta do zmian klimatu mógłby być miejski program dotujący zakup oraz montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki. – Od wielu lat w okresie letnim pojawia się problem suszy. Co jakiś czas pojawiają się apele o oszczędzanie wody. Montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych pozwala na ich używanie do podlewania wody w okresie suszy – informuje we wniosku Anita Skapczyk.

Radna zwróciła też uwagę na konieczność wprowadzenia takiego programu w trosce o środowisko. Biorąc pod uwagę postępujące zmiany klimatyczne, podobne programy działają już w innych miastach. Jako przykład Anita Skapczyk podała miasto Kielce. – Mieszkańcy którzy chcą dbać o środowisko dzięki takiemu programowi będą mogli uzyskać wsparcie finansowe i zainstalować na swoich podwórkach zbiorniki gromadzące wodę. Zebraną deszczówkę można wykorzystać do podlewania ogródków i trawników. Z programu mogłyby tez korzystać wspólnoty mieszkaniowe, które gromadziłyby wodę do podlewania terenów zielonych wokół bloków, Zagospodarowanie wód opadowych to kluczowy element przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym. Podobny program prowadzony jest między innymi w Kielcach – wnioskuje radna.

Program zbierania deszczówki w Kielcach

Od dwóch lat dofinansowanie na zakup i montaż zbiorników do gromadzenia wód opadowych w Kielcach otrzymują mieszkańcy, którzy chcą oszczędzać wodę. Miejski program dopłat w Kielcach w 2022 r. na dotacje dla mieszkańców przeznaczył 100 tys. złotych, z czego dofinansowywane jest 80% kosztów kwalifikowanych na wykonanie zadania. Dotacja na zakup i montaż zbiorników nie wynosi więcej niż 2500 zł na jeden dom.

Dotacji miasto Kielce udziela na:

  • zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;
  • zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych ;
  • wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;
  • wykonanie ogrodów deszczowych;
  • budowę zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;
  • zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

czytaj więcej:

Urząd Miasta Tychy

Budżet Tychów na 2023 przyjęty jednogłośnie

Nexteer automotive tychy

Związkowcy wywalczyli podwyżki w Nexteer Automotive

Stephen andrews u0z Tce7 K Nl Y unsplash

Chcesz dalej pobierać 500 plus? Musisz złożyć nowy wniosek

Original 9

W 2021 roku więcej tyszan zmarło, niż się urodziło

Rynek zegar

Co nowego powstanie w Bieruniu?

Rob curran s UXXO3x PB Yo unsplash

Są już pierwsze wnioski o karę za odmowę udziału w spisie!

PR wizualizacja 11

Nowy parking przy Szpitalu Wojewódzkim