Mieszkaniec Bierunia znęcał się nad żoną. Dostał nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania

Bieruńscy policjanci wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego otoczenia. Sytuacja dotyczy 28-latka, który fizycznie i psychicznie znęcał się nad swoją żoną.

Pixabay.com
Policja

Bieruńscy dzielnicowi po raz kolejny musieli skorzystać z uprawnień, jakie daje im ustawa antyprzemocowa. Policjanci podjęli interwencję domową w jednym z mieszkań w Bieruniu. Sprawa dotyczyła fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną przez 28-latka. Podczas awantury kobieta była wyzywana, podduszana i uderzana przez męża po głowie. Agresywne zachowanie mężczyzny zagrażało życiu i zdrowiu kobiety. Po rozpoznaniu sytuacji rodziny, by zapewnić kobiecie bezpieczeństwo, policjanci uznali za zasadne zastosowanie wobec 28-latka nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Sporządzili też formularz Niebieskiej Karty, która trafi do zespołu interdyscyplinarnego w ośrodku pomocy społecznej.

– Bierunianin został poinformowany o miejscach, w których może uzyskać tymczasowe schronienie. Dzielnicowy będzie teraz kontrolował stosowanie się do wydanego nakazu i zakazu. Naruszenie któregoś z nich będzie skutkować sankcjami karnymi określonymi w kodeksie wykroczeń, jakimi są kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 14-dniowy czas obowiązywania nakazu lub zakazu może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony przez sąd – mówią policjanci.

Policjanci dodają, że aby skutecznie przeciwstawić się przemocy fizycznej i psychicznej, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą takich zachowań, może liczyć na wsparcie mundurowych oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne również jest, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii.

Dzięki procedurze „Niebieskiej Karty” w działania pomocy zaangażowanych jest wiele instytucji, po to, aby jak najlepiej pomóc pokrzywdzonym. W przypadku, gdy policjanci potwierdzą, że do przemocy dochodzi regularnie, prowadzone jest wówczas postępowanie dotyczące przestępstwa znęcania się. Jego sprawcy mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat.