Na Śląsku powstanie największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Ma działać już w 2023 roku

Tauron zapowiedział wybudowanie ogromnej farmy fotowoltaicznej w woj. śląskim. Ma powstać na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych.

Największa instalacja fotowoltaiczna w Polsce - tak swoją nową inwestycję reklamuje firma Tauron. Farma powstanie na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach, niedaleko autostrady A4, dokładnie w pasie między Jaworznem a Mysłowicami, w dzielnicy Dziećkowice. Zamontowane tam panele będą miały docelowo moc 100 MW. Inwestycja będzie realizowana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Farma PV na terenach poprzemysłowych

Farma PV powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi z kolei przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym TAURONA. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę – mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – Konsekwentnie realizujemy Zielony Zwrot TAURONA, a dzięki takim przedsięwzięciom chcemy osiągnąć w 2025 roku 1,6 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – dodaje Artur Michałowski.

94 tysiące paneli fotowoltaicznych w Mysłowicach

Jak informuje firma, prace na terenie inwestycji rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 roku.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy około 37 MW. Na jej realizację TAURON otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona działa w Jaworznie

Z końcem grudnia 2020 r. TAURON oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności.

W połowie stycznia 2022 roku TAURON zakończył budowę elektrowni fotowoltaicznej Choszczno II, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW.

TAURON dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.

czytaj więcej:

Shoes g520ce81b8 1920

W Tychach ruszył program „Tyska Baza Rzemieślników”

Nowa część Gemini Park Tychy1

Nowa część Gemini Park Tychy otwarta

Fotowoltaika

Trzeci nabór uzupełniający do projektu OZE

Miasto wspiera tyskich strażaków

Miasto wspiera tyskich strażaków

243113873 402169591469760 6272979168855197972 n

Tychy zajęły 5. miejsce. Ogłoszono coroczny ranking

Urząd Miasta Tychy

Radni na sesji przyjęli sprawozdanie za rok 2020

Domek

30 mieszkań w szkole w Tychach? Podpisano umowę