Najlepsze licea i technika w Tychach. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022

Poznaliśmy wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. Wśród najlepszych znalazło się 5 tyskich szkół średnich. Sprawdź, jakie tyskie szkoły zdobyły najwięcej punktów.

Unsplash.com
Najlepsze licea i technika w Tychach

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty. – Od marca 2020 roku polskie szkoły znalazły się w nieznanej dotąd sytuacji – podkreśla prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, przewodnicząca Kapituły Rankingu. – Zdecydowana większość szkół w Polsce nie była przygotowana na tak dużą i przeprowadzoną w bardzo krótkim okresie zmianę. Nauczyciele i uczniowie zrealizowali przyśpieszony kurs kształcenia zdalnego, co w dłuższej perspektywie może przynieść polskiej szkole korzyści. To, co przez wiele lat wydawało się być niemożliwe, stało się faktem w kilka miesięcy.

Wyniki tyskich szkół

Liceum Ogólnokształcące

  • 174 - I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
  • 674 - IV Liceum Ogólnokształcące
  • 922 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integrac. im. Cypriana K. Norwida

Technikum

  • 321 - Technikum nr 2 (ZS nr 2)
  • 340 - Technikum nr 4 im. H. i K. Wejchertów

W wojewódzkim rankingu liceów z najlepszymi wynikami, znalazły się aż trzy tyskie placówki. Najwięcej punktów zdobyło I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego zajmując 18. miejsce. Następnie miejsce 78. zdobyło IV Liceum Ogólnokształcące i 97. II Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integrac. im. Cypriana K. Norwida. W rankingu liceów ogólnokształcących 2022 tyskie licea zajęły odpowiednio 174, 674 i 922 miejsce.

W wojewódzkim rankingu techników dwie tyskie placówki zostały wyróżnione. 50. miejsce zajęło Technikum nr 2 (ZS nr 2), 53. Miejsce zajęło Technikum nr 4 im. H. i K. Wejchertów. W ogólnopolskim rankingu techników 2022 tyskie technika zajęło odpowiednio 321. miejsce i 340. miejsce.

– Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie uporządkowana informacja. Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych.