Napis Tychy i tyska „Żyrafa” na pomarańczowo. Trwa międzynarodowa kampania społeczna

Miasto Tychy już szósty raz włączą się w międzynarodową kampanię społeczną "19 dni". Od 1 do 19 listopada 2021 roku odbywają się wykłady i warsztaty dla pracowników placówek oświatowych. Trwają też działania profilaktyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców.

UM Tychy
L

Nasze miasto już po raz szósty uczestniczy w kampanii, która zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF).

- Celem kampanii jest nie tylko zwrócenie uwagi na problem przemocy, ale także budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców np. w informacje gdzie, w razie problemów szukać pomocy. Miasto Tychy co roku włącza się w kampanię „19 dni", a m.in. popularna „Żyrafa” jest podświetlana na pomarańczowo, gdyż symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka - znak sprzeciwu wobec działań krzywdzących dzieci i młodzież – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.

Jak informuje Urząd Miasta Tychy do akcji zaproszono m.in. szkoły, przedszkola i miejskie instytucje. Do działań włączyły się także: Centrum Handlowe Gemini Park Tychy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Policja.

Jakie działania podejmuje miasto w trakcie kampanii?

W tym roku organizatorzy przygotowali wykłady i warsztaty dla pracowników miejskich placówek oświatowych i miejskich instytucji na temat przemocy w rodzinie. Zaplanowano również działania profilaktyczne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

Magdalena Kral-Zając z Pracowni Usług Wielospecjalistycznych poprowadzi wykłady dla pracowników placówek oświatowych i miejskich instytucji na temat przemocy w rodzinie, a Komenda Miejska Policji zaplanowała w placówkach oświatowych działania profilaktyczne dla młodzieży.

W Placówce Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „BAZA” (ul. Batorego 57 oraz ul. Katowicka 229/3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbędą się warsztaty psychologiczne pt.: „STOP przemocy”. Dzieci w wieku 7-16 lat uczęszczające do świetlicy dowiedzą się, gdzie szukać pomocy na wypadek doświadczenia przemocy, zapoznają się z takimi zagadnieniami jak cyberprzemoc czy radzenie sobie ze złością.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przeprowadzi warsztaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „BEZPIECZNY DOM, BEZPIECZNY ŚWIAT” dla dzieci oraz rodziców przebywających w OIK oraz rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy „BAZA”.

Przez 19 dni listopada napis TYCHY przy al. Niepodległości oraz „Żyrafa” w Parku Miejskim będą podświetlone na pomarańczowo, a na budynku Dworca PKP pojawią się plakaty. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii – na pylonach informacyjnych, monitorach multimedialnych i dominantach pojawi się grafika dotycząca kampanii.

Szkolenia online

Bezpłatne szkolenia online dotyczące problematyki przemocy w rodzinie prowadzone przez specjalistów Fundacji po DRUGIE. Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w wydarzeniu.

Szkolenie dotyczące pracy z osobą doświadczającą przemocy - o tym jak powinien wyglądać pierwszy kontakt, jak przeprowadzić wywiad, jak przygotować plan bezpieczeństwa.

 • 16.10 godz. 10:00 - 16:00
 • 22.10 godz. 9:00 - 15:00
 • 8.11 godz. 14:00 - 20:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/Tz3csv9bnSxBikQy6

 • 20.11 godz. 10:00 - 16:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/yoZhkQUf3u894koDA

4 ściany - szkolenie dotyczące przemocy w rodzinie i społecznej odpowiedzialności za przeciwdziałanie temu zjawisku oraz ochronę osób pokrzywdzonych. Na webinarze poruszone będą również zagadnienia przemocy wobec osób najbliższych w czasach pandemii COVID-19.

 • 7.10 godz. 9:00 - 15:00
 • 17.10 godz. 10:00 - 16:00
 • 23.10 godz. 10:00 - 16:00
 • 9.11 godz. 14:00-20:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/4cFB3yGwHGEmHkW89

 • 21.11 godz. 10:00-16:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/1TGAqG8hK75sQmGv9

WEBINARIA DLA SPECJALISTÓW

Rówieśnicza cyberprzemoc - profilaktyka i interwencja

 • 18.10 godz. 17:00 - 19:00

WEBINARIA DLA MŁODZIEŻY

Przemoc rówieśnicza

 • 3.11 godz. 15:00 - 17:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/81TYVzCVv6CfKN9Y9

Cyberprzemoc

 • 19.11 godz. 15:00 - 17:00

Zgłoszenie: https://forms.gle/6xBBi9rP3xpX...

Szkolenia dotyczące przemocy są realizowane w ramach projektu "Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży" dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dodatkowo dla młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia (wychowankowie domów dziecka, MOS, MOW, ZP) przewidziane są webinary "Szybka dorosłość po placówce". W spotkaniach (2 godziny) weźmie udział młodzież korzystająca z pomocy Fundacji po DRUGIE i podzieli się swoim doświadczeniem.

Szkolenia dotyczące usamodzielnienia są organizowane w ramach projektu "Trampolina do bezpiecznej dorosłości – program przeciwdziałania bezdomności młodzieży i młodych dorosłych, edycja II, 2021" dofinansowanego ze środków Wojewody Mazowieckiego