Nauczyciele w roli uczniów. Tyscy policjanci przeprowadzili lekcję na temat narkotyków

Mundurowi z Tychów pokazali nauczycielom w jaki sposób mogą ustrzec dzieci przed narkotykami i dopalaczami. Nauczyciele dowiedzieli się w jaki sposób reagować na podejrzane zachowanie. Tyscy policjanci wykorzystali podczas spotkania z nauczycielami walizkę profilaktyczną.

Policja

Tyscy policjanci prowadzili rozmowy z nauczycielami w ramach akcji „Narkotyki to nie gra,nie masz dwóch żyć!”. W zajęciach pomocna była specjalna walizka edukacyjna. Kufer wykorzystywany jest jako narzędzie do walki ze środkami odurzającymi poprzez zwiększanie świadomości nauczycieli, pedagogów czy rodziców. Walizka zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania, przechowywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Zawartość kufra opatrzona jest szczegółowym opisem. Dzięki profilaktycznej walizce i nabytej wiedzy nauczyciele będą wiedzieć jak reagować na niepokojące sygnały.

Profilaktyka wśród nauczycieli i rodziców jest bardzo potrzebna, ponieważ oni często nie zdają sobie sprawy z tego, że to właśnie ich podopieczni czy ich dzieci są powiązani z przestępczością narkotykową.

Spotkanie miało na celu promowanie zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia, jak również rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Policja prowadzi także zajęcia dla młodzieży, których tematyka obejmuje założenia kampanii: "Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!" a także „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Profilaktyka wśród młodzieży jest bardzo potrzebna, ponieważ młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że to właśnie ich decyzja będzie miała znaczący wpływ na ich przyszłość, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

Spotkania mają na celu promowanie zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia, jak również kształtowania wśród młodych ludzi zdolności dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach. Istotą zajęć jest także rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.